දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Panel Water Heating Systems
Solar Panel Water Heating Systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Power Generator
Power Generator

කළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 750,000

දින 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot Water Systems 75 L
Hot Water Systems 75 L

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Panel Water Heating Systems
Solar Panel Water Heating Systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Single phase generator
Single phase generator

කළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 50,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Mono Solar panels
Mono Solar panels

කළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 12,500

දින 38
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Panel Water Heating Systems
Solar Panel Water Heating Systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 180,000

දින 41
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Panel Water Heating System
Solar Panel Water Heating System

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 140,000

දින 55
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar water heating systems
Solar water heating systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 100,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!