දැන්විම් 199 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Two Stories House For Sale @ Kaduwela
Two Stories House For Sale @ Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Fully complete luxury house kaduwela
Fully complete luxury house kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Nawagamuwa
House For Sale In Nawagamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in kaduwela
House for rent in kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for sale in Kaduwela
Luxury House for sale in Kaduwela

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

ඉඩම්-කොළඹ - land for sale
land for sale

330.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House @ Kaduwela / Yakala
House @ Kaduwela / Yakala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale | kaduwela
House for sale | kaduwela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Upstairs house for rent - kaduwela
Upstairs house for rent - kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - ඉක්මනින් ව්කිනිමට කඩුවෙල
ඉක්මනින් ව්කිනිමට කඩුවෙල

8.75 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Hewagama Kaduwela
Land for sale in Hewagama Kaduwela

11.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,140,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Nawagamuwa
Land in Nawagamuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Long Term Rent - Kaduwela
House for Long Term Rent - Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kaduwela
Land For Sale in Kaduwela

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land in nawagamuwa
Land in nawagamuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT MALWANA - 15 PERCHES
LAND FOR SALE AT MALWANA - 15 PERCHES

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Basement for rent in kaduwela
Basement for rent in kaduwela

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Kaduwela
House For Rent In Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House at Nawagamuwa
House at Nawagamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land Sale Nawagamuwa
Land Sale Nawagamuwa

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 345,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land 12 perch kaduwela
Bare Land 12 perch kaduwela

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Rent
House For Rent

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale ( Commercial Land)
Land For sale ( Commercial Land)

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Two Stories House For Sale @ Kaduwela
Two Stories House For Sale @ Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,600,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale kaduwela
House For Sale kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kaduwela
House for sale in Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for immediate sale in Kaduwela
Land for immediate sale in Kaduwela

19.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!