දැන්විම් 353 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House At Kadawatha
House At Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

9.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 222,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Sale in Kadawatha
Luxury House for Sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent in - Kadawatha
Rooms for Rent in - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Sale - Kadawatha
Luxury House for Sale - Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE WITH ANNEXE ON 20 PERCH PROPERTY FOR SALE - KADAWATHA
HOUSE WITH ANNEXE ON 20 PERCH PROPERTY FOR SALE - KADAWATHA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in - Kirillawala
House for Sale in - Kirillawala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land sale at Kadawatha
Land sale at Kadawatha

24.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for rent in Kadawatha
Land for rent in Kadawatha

36.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 135,000 අවුරුද්දකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for rent Kadawatha
Shop for rent Kadawatha

450 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 16,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent - Kadawatha
House for Rent - Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Battharamulla
Land in Battharamulla

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Four Brand New Shops For Rent in - Parakandeniya
Four Brand New Shops For Rent in - Parakandeniya

224 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kadawatha
Land for Sale - Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in Kadawatha
Room for Rent in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Upstairs House For Rent In Kadawatha
Upstairs House For Rent In Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha Idigahamulla
House for sale in Kadawatha Idigahamulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Best Residential Decent House for Rent at Kadawatha
Best Residential Decent House for Rent at Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kadawatha
House for sale - Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Kadawatha
House for Sale Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - EASE WABODA HOUSE FOR SALE
EASE WABODA HOUSE FOR SALE

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,350,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent in Kadawatha
House for Rent in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - Brand new House For Sale Kadawatha
Brand new House For Sale Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent in - Kadawatha
House For Rent in - Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,000 මසකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Lands for Sale in Kadawatha.
Lands for Sale in Kadawatha.

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 455,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale In Kadawatha
Luxury House For Sale In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 24,800,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!