දැන්විම් 357 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House Sale in Kadawatha
House Sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 520,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for rent kadawatha
House for rent kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale kadawatha
House for sale kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA
HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - වැලිවේරිය අඹරළුව බිම් කොටස් විකිනීමට
වැලිවේරිය අඹරළුව බිම් කොටස් විකිනීමට

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale @ Kadawatha
House For Sale @ Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for rent Kadawatha
Luxury house for rent Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA
HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha
House for Sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,700,000

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 6
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 6

10.05 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 5
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 5

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 4
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 4

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 3
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 3

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 2
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 2

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha
House for Sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,400,000

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - A valuable land for urgent - Kadawatha
A valuable land for urgent - Kadawatha

14.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 595,000 පර්ච් එකකට

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House For sale in Kadawatha
House For sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

360.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha
House for Sale in Kadawatha

කාමර: 7, නානකාමර: 6

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 8
දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for Rent in Kadawatha
Building for Rent in Kadawatha

5,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 250,000 මසකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA
HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA

21.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 22,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - House For Rent In Kadawatha
House For Rent In Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Kadawatha
Land For Sale in Kadawatha

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 490,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kadawatha
Land In Kadawatha

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!