වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Y1 Sports Edition Smart Watch Original
Y1 Sports Edition Smart Watch Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,650

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - V8S 2018 HD SMART WATCH BLACK
V8S 2018 HD SMART WATCH BLACK

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 4GB Micro SD card
4GB Micro SD card

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

පැය 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - M3 MI WEAR SMART WATCH ORIGINAL
M3 MI WEAR SMART WATCH ORIGINAL

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,250

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - V8S 2018 HD SMART WATCH BLACK
V8S 2018 HD SMART WATCH BLACK

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Xaomi Mi Selfi Stick
Xaomi Mi Selfi Stick

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

පැය 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Huawei P9 Full Temperd Glass (black)
Huawei P9 Full Temperd Glass (black)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

පැය 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Y1 Sports Edition Smart Watch Original
Y1 Sports Edition Smart Watch Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,650

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SD Memory Cards
SD Memory Cards

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sony Xperia Z2 Back Glass
Sony Xperia Z2 Back Glass

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - DZ 09 SMART WATCH
DZ 09 SMART WATCH

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - VR box
VR box

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Jabra Bluetooth Headset
Jabra Bluetooth Headset

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - ORIGINAL SMART WATCH BATTERIES B/NEW
ORIGINAL SMART WATCH BATTERIES B/NEW

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SOLAR CHARGER
SOLAR CHARGER

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SMART WATCH V8
SMART WATCH V8

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SMART WATCH ORIGINAL M3
SMART WATCH ORIGINAL M3

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,250

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung EVO ® 64GB Micro sd Card
Samsung EVO ® 64GB Micro sd Card

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Wireless Charger
Wireless Charger

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple Ipad Chager & Cable
Apple Ipad Chager & Cable

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - J7 Back Cover 360
J7 Back Cover 360

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sand Disk Original Memory Cards
Sand Disk Original Memory Cards

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,350

දින 14
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Exclusive Smart Watch Original
Exclusive Smart Watch Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,250

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Q18 SMART WATCH
Q18 SMART WATCH

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Huawei Nova 2i 360° Back cover
Huawei Nova 2i 360° Back cover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Smartwatch (Bluetooth/Water-resist)
Smartwatch (Bluetooth/Water-resist)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SPORTS EDITION SMART WATCH WITH HD CAM
SPORTS EDITION SMART WATCH WITH HD CAM

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!