දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CMW Tempered glass partition & shower cubical
CMW Tempered glass partition & shower cubical

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector For Rent Pre shoots
Projector For Rent Pre shoots

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ඉදිකිරීම් කටයුතු
ඉදිකිරීම් කටයුතු

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector Rent
Projector Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CMW aluminium doors & windows
CMW aluminium doors & windows

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CMW Gypsum ceiling work
CMW Gypsum ceiling work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CMW Tempered glass partition & shower cubical
CMW Tempered glass partition & shower cubical

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 7
Tube Well Service

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 9
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Construction Works
Construction Works

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - The Cool Service
The Cool Service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Speed Lights for Rent
Speed Lights for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sony A6000 camera for Rent
Sony A6000 camera for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 12
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Australian invester Visa
Australian invester Visa

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 9,999

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - HD PROJECTOR FOR RENT (LG)
HD PROJECTOR FOR RENT (LG)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Multimedia Projector For Rent (Epson)
Multimedia Projector For Rent (Epson)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - HD PROJECTOR FOR RENT (BENQ)
HD PROJECTOR FOR RENT (BENQ)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 15
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - සැටලිම් ගැසීම
සැටලිම් ගැසීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 16
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)
FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - NAWANJANA TUBE WELLS
NAWANJANA TUBE WELLS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 18
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - BEST TUBE WELLS SERVICE
BEST TUBE WELLS SERVICE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 6,000

දින 18
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - New House Construction
New House Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 4,000

දින 19
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Garden Services - Ja-Ela
Garden Services - Ja-Ela

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 22

දින 19
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - A/c repair, installation and maintenance
A/c repair, installation and maintenance

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 20
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Concrete Slab
Concrete Slab

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 140

දින 21
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Construction
Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!