දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Garden Services - Ja-Ela
Garden Services - Ja-Ela

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 17

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-ගම්පහ - Beauty and hair care for ladies
Beauty and hair care for ladies

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - House painting
House painting

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - NMK CONSTRUCTION
NMK CONSTRUCTION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - NEW House Construction
NEW House Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TUBE WELLS (හංසක නළ ළිං කාර්මිකයෝ)
TUBE WELLS (හංසක නළ ළිං කාර්මිකයෝ)

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 7,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon D7000 DSLR camera for rent
Nikon D7000 DSLR camera for rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Construction
Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D3300 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D3300 DSLR CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (VIEW SONIC)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)
FULL HD PROJECTORS FOR RENT (Optoma)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Rechargable Batteries for Rent
Rechargable Batteries for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 11
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - කොන්ක්‍රීට් කණු නිර්මාණය
කොන්ක්‍රීට් කණු නිර්මාණය

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Speed Lights for Rent
Speed Lights for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sony A6000 camera for Rent
Sony A6000 camera for Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 13
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Water fall
Water fall

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 50,000

දින 16
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - HD PROJECTOR FOR RENT (BENQ)
HD PROJECTOR FOR RENT (BENQ)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ශ්‍රි ලංකා නළ ලිං
ශ්‍රි ලංකා නළ ලිං

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 7,000

දින 18
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)
FULL HD PROJECTOR FOR RENT (EPSON)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 19
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - පඩිපෙළ සහ සැටලිම නිර්මාණය කිරීම
පඩිපෙළ සහ සැටලිම නිර්මාණය කිරීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wireless Flash triggers for rent
Wireless Flash triggers for rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 19
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - නළ ලිං - ජා ඇළ
නළ ලිං - ජා ඇළ

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 7,000

දින 20
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector Screens
Projector Screens

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 20
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Water Proof Digital Cameras for rent
Water Proof Digital Cameras for rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - CANON SX60 Digital Camera For rent
CANON SX60 Digital Camera For rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon 50mm 1.8G Lens For Rent
Nikon 50mm 1.8G Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!