දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TUBE WELLS (S.K Gimansa )
TUBE WELLS (S.K Gimansa )

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 8,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - House painting
House painting

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - NMK CONSTRUCTION
NMK CONSTRUCTION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - NEW House Construction
NEW House Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TUBE WELLS (හංසක නළ ළිං කාර්මිකයෝ)
TUBE WELLS (හංසක නළ ළිං කාර්මිකයෝ)

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 7,000

දින 6
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Construction
Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 10
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - කොන්ක්‍රීට් කණු නිර්මාණය
කොන්ක්‍රීට් කණු නිර්මාණය

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 13
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Water fall
Water fall

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 50,000

දින 18
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ශ්‍රි ලංකා නළ ලිං
ශ්‍රි ලංකා නළ ලිං

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 7,000

දින 20
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - පඩිපෙළ සහ සැටලිම නිර්මාණය කිරීම
පඩිපෙළ සහ සැටලිම නිර්මාණය කිරීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 20
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - නළ ලිං - ජා ඇළ
නළ ලිං - ජා ඇළ

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 7,000

දින 22
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - SLABS
SLABS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 23
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - House Painting & Renovation
House Painting & Renovation

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 27
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ස්ලැබ් ගැසීම
ස්ලැබ් ගැසීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 27
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Slab & Construction
Slab & Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 28
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - අත්තිවාරම
අත්තිවාරම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 28
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - N.K TUBE WELLS
N.K TUBE WELLS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 8,000

දින 30
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Supun Tube Well Trusted services
Supun Tube Well Trusted services

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 1,000

දින 31
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Concrete SLABS
Concrete SLABS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 31
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - සැකැස්ම නිර්මාණය කිරීම
සැකැස්ම නිර්මාණය කිරීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 35
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Renovation
Renovation

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 35
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - නිවාස ඉදි කිරීම
නිවාස ඉදි කිරීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 36
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ස්ලැබ්
ස්ලැබ්

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 38
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - New Construction
New Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 3,500

දින 39
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - House & Building Electrical
House & Building Electrical

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,750

දින 40
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - නිවාස අලුත්වැඩියා කටයුතු
නිවාස අලුත්වැඩියා කටයුතු

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!