දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉබ්බාගමුව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Ibbagamuwa
House for sale in Ibbagamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - දඹලු පාරට මුහුණලා පල්ලියැද්ද
දඹලු පාරට මුහුණලා පල්ලියැද්ද

10.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 8,000,000 අක්කරයකට

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - අංග සම්පුර්ණ නිවස සමග පොල් ඉඩමක්
අංග සම්පුර්ණ නිවස සමග පොල් ඉඩමක්

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 6
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Ibbagamuwa
Land For Sale In Ibbagamuwa

60.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 20,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND FOR SALE IN MELSIRIPURA
LAND FOR SALE IN MELSIRIPURA

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 48,500 පර්ච් එකකට

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale In Rambe
House For Sale In Rambe

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,800,000

දින 13
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbagamuwa
Land for sale in Ibbagamuwa

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND IN IBBAGAMUWA-MADAGALLA RD-RABE
LAND IN IBBAGAMUWA-MADAGALLA RD-RABE

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 30,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In IBBAGAMUWA- MADAGALLA Rd
Land In IBBAGAMUWA- MADAGALLA Rd

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbagamuwa
Land for sale in Ibbagamuwa

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,350,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building in melsiripura
Building in melsiripura

3,800 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 48,000,000

දින 16
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Bakmeegolla
House for sale in Bakmeegolla

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 15,000,000

දින 24
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale Kurunegala Doraweruwa
Land for sale Kurunegala Doraweruwa

9.3 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 25
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala
Land for sale in Kurunegala

17.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 26
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale in ibbagamuwa
Land For Sale in ibbagamuwa

11.5 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with A House in Gokarella town
Land with A House in Gokarella town

60.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 40,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND FOR SALES IN IBBAGAMUWA
LAND FOR SALES IN IBBAGAMUWA

40.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

දින 29
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Melsiripura
Land in Melsiripura

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 31
Ibbagamuwa land

කුරුණෑගල, ඉඩම්

දින 35
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Ibbagamuwa
House for Sale in Ibbagamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 35
නිවාස-කුරුණෑගල - Hose for Sale in Maiwela, Melsiripura
Hose for Sale in Maiwela, Melsiripura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 15,000,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building shop sale Ibbagamuwa
Building shop sale Ibbagamuwa

2,320 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 39
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbagamuwa
Land for sale in Ibbagamuwa

17.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 40
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Ibbagamuwa
Land in Ibbagamuwa

53.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 41
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Rent in Ibbagamuwa
House for Rent in Ibbagamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 16,000 මසකට

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!