දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉබ්බාගමුව හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Cmrcl Property for rent - Ibbagamuwa
Cmrcl Property for rent - Ibbagamuwa

1,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 150,000 මසකට

පැය 4
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Ibbagamuwa - Madagalla Rd Rabe
Land in Ibbagamuwa - Madagalla Rd Rabe

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 30,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කුරුණෑගල - ඉබ්බාගමුව මඩගල්ල පාරෙන් සුපිරි බිම්කොටස්
ඉබ්බාගමුව මඩගල්ල පාරෙන් සුපිරි බිම්කොටස්

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Restaurant for rent - Ibbagamuwa
Restaurant for rent - Ibbagamuwa

1,700 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 1 මසකට

දින 10
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale Kurunegala
Land for sale Kurunegala

33.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - New Build 2story House Ibbagamuwa
New Build 2story House Ibbagamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 17
ඉඩම්-කුරුණෑගල - කදුලව ප්‍රදේශයේ ප්‍රර්චස් 70 ඉඩම විකිනේ
කදුලව ප්‍රදේශයේ ප්‍රර්චස් 70 ඉඩම විකිනේ

70.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbagamuwa
Land for sale in Ibbagamuwa

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kurunegala-Ibbagamuwa
Land for Sale in Kurunegala-Ibbagamuwa

22.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND FOR SALE IN MELSIRIPURA
LAND FOR SALE IN MELSIRIPURA

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 49,500 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Ibbagamuwa Doraweruwa
Land Ibbagamuwa Doraweruwa

9.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 26
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Malsiripura
Land for sale in Malsiripura

160.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbagamuwa
Land for sale in Ibbagamuwa

2.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 7,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 28
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sell Malsiripura
Land for sell Malsiripura

10.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property in Ibbagamuwa
Property in Ibbagamuwa

850 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000,000

දින 33
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale - Dodangaslanda.
Land for Sale - Dodangaslanda.

50.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 6,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 35
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale - Malsiripura
Land for sale - Malsiripura

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 37
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Ibbagamuwa
Land For Sale In Ibbagamuwa

1.5 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 37
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbagamuwa
Land for sale in Ibbagamuwa

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 41
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Kiriwawla, Kurugenala
Land For Sale In Kiriwawla, Kurugenala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 47
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - 3 shops for rent Thalgodapitiya
3 shops for rent Thalgodapitiya

1,800 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 48
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Melsiripura
Land For Sale In Melsiripura

130.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 52
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbagamuwa
Land for sale in Ibbagamuwa

225.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 6,075,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!