දැන්විම් 530 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama - Pitipana
Land for Sale Homagama - Pitipana

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - 10P Commercial Land Plot for Sale
10P Commercial Land Plot for Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Homagama
Land for sale - Homagama

13.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Homagama Pitipana Land Sale
Homagama Pitipana Land Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Homagama
Land For Sale In Homagama

7.49 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,975,000 සම්පුර්ණ මිල

Need to buy 20 perches land

කොළඹ, ඉඩම්

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - 320 P BARE LAND SALE GODAGAMA
320 P BARE LAND SALE GODAGAMA

320.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 220,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Pitipana , Homagama -Close to NSBM campus
House for Rent - Pitipana , Homagama -Close to NSBM campus

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 38,000 මසකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land Plots for Sale - Homagama
Residential Land Plots for Sale - Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - House for Sale Ranala
House for Sale Ranala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

පැය 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama , Kottawa
Land for Sale Homagama , Kottawa

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 435,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - Brand new House for sale in Homagama
Brand new House for sale in Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 490,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding for girls rent - Homagama
Boarding for girls rent - Homagama

කාමර: 10+, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in - Meegoda
House for rent in - Meegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 19,500 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Godagama
Land For Sale Godagama

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Homagama
House for Sale in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama
Land for Sale Homagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

17.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 318,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Premier land in Kahathuduwa
Premier land in Kahathuduwa

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kalagedihena
Land for Sale in Kalagedihena

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - LUXURY HOUSE IN HOMAGAMA
LUXURY HOUSE IN HOMAGAMA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Homagama
Land For Sale - Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - diyagama,kahathuduwa land sale
diyagama,kahathuduwa land sale

10.55 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Pitipana Homagama
Land for Sale in Pitipana Homagama

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 9,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land / For Sale pitipana Lot 10
Land / For Sale pitipana Lot 10

6.76 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Homagama
Room for Rent in Homagama

කාමර: 8, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!