දැන්විම් 521 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Godagama-Homagama
Land For Sale - Godagama-Homagama

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - ඉල්ලුමක් සහිත ස්ථානයක ඉඩමක් - තලගල
ඉල්ලුමක් සහිත ස්ථානයක ඉඩමක් - තලගල

22.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 152,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land at Pitipana Junction, Homagama
Land at Pitipana Junction, Homagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Godagama , Habarakada
Land for sale in Godagama , Habarakada

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 23
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Meegoda
House for sale in Meegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Pitipana
House for sale in Pitipana

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - හෝමාගම
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - හෝමාගම

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Homagama l Thalagala Land for sale
Homagama l Thalagala Land for sale

11.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 154,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Homagama
Land for sale - Homagama

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 153,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - 6 Bedroom house for sale - Homagama
6 Bedroom house for sale - Homagama

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama for sale 02A
Land in Homagama for sale 02A

7.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House in Homagama for Sale
House in Homagama for Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama , Kottawa
Land for Sale Homagama , Kottawa

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 385,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - House For Sale Godagama
House For Sale Godagama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent a room for girls Homagama
Rent a room for girls Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama-Godagama
Land for Sale in Homagama-Godagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

8.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Meegoda , Watareka
Land for sale at Meegoda , Watareka

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Homagama Watareka
Land for sale at Homagama Watareka

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - හෝමාගම පර්චර්ස් 42ක අගනා බිම් කොටසක්
හෝමාගම පර්චර්ස් 42ක අගනා බිම් කොටසක්

42.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kahathuduwa - Homagama
House for sale in Kahathuduwa - Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,300,000

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Homagama
Room for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House and land for Sale in Homagama
House and land for Sale in Homagama

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Homagama
House for rent in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Homagama
Room for rent - Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Godagama
Land for Sale in Godagama

8.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Thalagala
Land in Thalagala

11.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 154,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!