දැන්විම් 418 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for sale in meegoda
House for sale in meegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Homagama
House for sale in Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama Land For Sale 10p
Homagama Land For Sale 10p

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 138,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
Land for sale in homagama

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාස-කොළඹ - House for rent polgasowita
House for rent polgasowita

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms Homagama
Rooms Homagama

කාමර: 10+, නානකාමර: 8

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - Plot 8 l 11.60P Thalagala
Plot 8 l 11.60P Thalagala

11.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 143,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama/ Thalagala
Land in Homagama/ Thalagala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 138,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
නිවාස-කොළඹ - Supper Luxury House for Rent in Homagama
Supper Luxury House for Rent in Homagama

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 300,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - 10P Land with old House in Homagama
10P Land with old House in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,600,000

නිවාස-කොළඹ - House for Sale mattegoda
House for Sale mattegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land With House In Homagama
Land With House In Homagama

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
Land need Homagama

කොළඹ, ඉඩම්

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Homagama
House for sale in Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,100,000

දින 1
Wanted New House in Homagama

කොළඹ, නිවාස

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land In Homagama / Thalagala
Land In Homagama / Thalagala

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 120,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama/Thalagala
Land in Homagama/Thalagala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 138,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10P land sale with facilities Homagama
10P land sale with facilities Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,380,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Meegoda
Land for Sale in Meegoda

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House for Rent at Moragahahena
New House for Rent at Moragahahena

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Homagama
Room for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

18.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,050,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For NSBM Girls In Pitipana
Room For NSBM Girls In Pitipana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama / Thalagala
Land in Homagama / Thalagala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 138,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable land for sale Thalagala
Valuable land for sale Thalagala

12.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 142,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - New house with 7 perch, Homagama
New house with 7 perch, Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!