දැන්විම් 589 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Real Land | Diyagama Plot 25
Real Land | Diyagama Plot 25

8.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land for Sale in homagama
Residential Land for Sale in homagama

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR RENT @ HOMAGAMA
HOUSE FOR RENT @ HOMAGAMA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Chilaw
Land for Sale in Chilaw

10.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Meegoda
House for Rent Meegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - Brand New House for sale in Homagama
Brand New House for sale in Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama | Kiriwattuduwa
Land for sale in Homagama | Kiriwattuduwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Godagama
Land in Godagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10p Land Sale Padukka
10p Land Sale Padukka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 132,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land /For Sale /Homagama /Lot No 07
Land /For Sale /Homagama /Lot No 07

9.17 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Homagama
House for sale in Homagama

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Homagama
Land for sale - Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 222,500 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - lot 14 Avissawella
Land For Sale - lot 14 Avissawella

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 222,500 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Homagama
House for sale in Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

ඉඩම්-කොළඹ - 10p Commercial Land plots for sale Homagama
10p Commercial Land plots for sale Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Residentail Land Plots for Sale - Homagama
Residentail Land Plots for Sale - Homagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Moragahahena (Homagama)
House for Sale - Moragahahena (Homagama)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

ඉඩම්-කොළඹ - 7.21P Land block for sale - LOT 10
7.21P Land block for sale - LOT 10

7.21 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 315,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 153,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale at Homagama
Land for Sale at Homagama

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 295,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama for Sale
Land in Homagama for Sale

22.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 152,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale Homagama
Brand New House for Sale Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land for Sale in homagama
Residential Land for Sale in homagama

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Homagama Kiriwaththuduwa Land for Sale
Homagama Kiriwaththuduwa Land for Sale

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Homagama Kottawa
Land for Sale Homagama Kottawa

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 435,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Homagama
House for Sale - Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale- Homagama
Land for sale- Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!