දැන්විම් 499 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Homagama 10 perch sale
Homagama 10 perch sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Pitipana Lot 02
Land For Sale Pitipana Lot 02

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale In Homagama (Lot 7)
Land for Sale In Homagama (Lot 7)

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Homagama 10 perch sale
Homagama 10 perch sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Homagama
Land in Homagama

12.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Homagama
House for Sale in Homagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Homagama
House For Rent In Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama
Land for sale in Homagama

10.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - හෝමාගමට ආසන්න ඉඩම
හෝමාගමට ආසන්න ඉඩම

11.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 158,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Luxury 3 Storey House for Sale Homagama
Luxury 3 Storey House for Sale Homagama

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 10,500,000

ඉඩම්-කොළඹ - 8.15 P land in Homagama
8.15 P land in Homagama

8.15 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Homagama , Godagama
Land for sale in Homagama , Godagama

101.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාස-කොළඹ - HOMAGAMA - LAND WITH HOME
HOMAGAMA - LAND WITH HOME

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,400,000

ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land Plot in Homagama
Commercial Land Plot in Homagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Homagama
Brand new house for sale in Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,700,000

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Homagama
House for rent in Homagama

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Homagama
Land for Sale in Homagama

9.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Single Story House - Panagoda
Single Story House - Panagoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Single Story House @ Makubura
Single Story House @ Makubura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Thalagala
Land for Sale Thalagala

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale At Homagama-Diyagama.
Land For Sale At Homagama-Diyagama.

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 295,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - නේවාසික ඉඩමක් | Thalagala
නේවාසික ඉඩමක් | Thalagala

11.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,740,200 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 100 Perches land in Homagama
100 Perches land in Homagama

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Homagama
House For Rent In Homagama

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Homagama
House for sale in Homagama

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!