දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ACCOUNTS CLASS
ACCOUNTS CLASS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 900

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L & A/L MATHS/PHYSICS/FURTHER MATHS
O/L & A/L MATHS/PHYSICS/FURTHER MATHS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
Accounting for A/L 2019/2020

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - MATHS Tuition-home visit classes (O/L)
MATHS Tuition-home visit classes (O/L)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 14
English Medium (International School)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 16
English Medium Econ/B.S

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 400

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L Biology (Theory/ Revision)
A/L Biology (Theory/ Revision)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics Classes
Mathematics Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 27
O/L science classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - PRIMARY AND BUDDHISM TUTOR
PRIMARY AND BUDDHISM TUTOR

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 45
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Business Statistics - Theory & Revision
Business Statistics - Theory & Revision

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 46
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - MATHS , SCIENCE AGRICULTURE [Sin/Eng]
MATHS , SCIENCE AGRICULTURE [Sin/Eng]

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 47
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Combined Maths - Home Visit
Combined Maths - Home Visit

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!