දැන්විම් 235 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV 4 CHANNEL 2.4MP SYSTEM INSTALATION
CCTV 4 CHANNEL 2.4MP SYSTEM INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 41,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Hikvision CCTV Camera installation
Hikvision CCTV Camera installation

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 49,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - AHD 2.4MP 4 CHANNEL CCTV INSTALLATION
AHD 2.4MP 4 CHANNEL CCTV INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

පැය 9
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Skylight
Aluminium Skylight

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

පැය 9
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4 CHANNEL 2.4MP 2K CCTV INSTALATION
4 CHANNEL 2.4MP 2K CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

පැය 9
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Steel Handrails & gates,,,,,
Steel Handrails & gates,,,,,

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

පැය 10
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ALUMINUM & GLASSES
ALUMINUM & GLASSES

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Electrical Wiring
Electrical Wiring

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 600

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4 CHANNEL 2.4MP CCTV SYSTEM INSTALLATION
4 CHANNEL 2.4MP CCTV SYSTEM INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 41,800

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ශාන් නලලිං කාර්මිකයෝ
ශාන් නලලිං කාර්මිකයෝ

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - construction & welding
construction & welding

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV 4 CHANNEL 2.4MP SYSTEM INSTALATION
CCTV 4 CHANNEL 2.4MP SYSTEM INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 41,800

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Low cost pantry
Low cost pantry

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,200

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4 CHANNEL 2.4 FULL CCTV INSTALATION
4 CHANNEL 2.4 FULL CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 41,800

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Louver work
Aluminium Louver work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - House & Building Constructions
House & Building Constructions

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 4CH AHD 1080P CCTV INSTALLATION
2.4MP 4CH AHD 1080P CCTV INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 41,800

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV 2.4MP 4 CHANNEL FULL INSTAATION
CCTV 2.4MP 4 CHANNEL FULL INSTAATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 41,800

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA INSTALLATION
4 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 41,800

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Home construction
Home construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 1,290

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ඉදිකිරීම් කටයුතු
ඉදිකිරීම් කටයුතු

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Pantry cupboard works
Pantry cupboard works

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 14,000

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Engineering & Construction in All Island
Engineering & Construction in All Island

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 3,600

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminum Fabrication
Aluminum Fabrication

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Tile and marble working
Tile and marble working

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 25

දින 6
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Hikvision CCTV Camera installation
Hikvision CCTV Camera installation

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 49,900

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!