දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium - Pantry
Aluminium - Pantry

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Full hd cctv installing
Full hd cctv installing

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Slab Construction
Slab Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - HIKVISION cctv camera installing
HIKVISION cctv camera installing

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - PLUMBING SERVICES
PLUMBING SERVICES

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Ware House & Construction Works
Ware House & Construction Works

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Full hd cctv installing
Full hd cctv installing

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium - Pantry
Aluminium - Pantry

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 850

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Vishwa interlock & Grass Garden services
Vishwa interlock & Grass Garden services

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 200

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor carpets
Floor carpets

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Gutters Amano
Gutters Amano

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Teak color Aluminium Pantry
Teak color Aluminium Pantry

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 3,000

දින 9
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium cupboards with plate racks
Aluminium cupboards with plate racks

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Sliding Windows
Sliding Windows

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 950

දින 13
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Glass
Aluminium Glass

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 800

දින 18
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - ROOF CEILING CONSTRUCTION
ROOF CEILING CONSTRUCTION

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 100

දින 19
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2BHK 900Sqft House
2BHK 900Sqft House

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 3,300,000

දින 27
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Pantry
Aluminium Pantry

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 30
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Wardrobe
Aluminium Wardrobe

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 31
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Rosewood color Aluminium Pantry
Rosewood color Aluminium Pantry

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 31
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Gray color Aluminium Pantry
Gray color Aluminium Pantry

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,400

දින 31
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Building Construction
Building Construction

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 450

දින 32
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Skylight
Aluminium Skylight

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 34
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Windows - Ceilings
Windows - Ceilings

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 150

දින 34
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Low cost pantry
Low cost pantry

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,200

දින 36
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Louver work
Aluminium Louver work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 36
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Pantry/Stair case/Roof
Pantry/Stair case/Roof

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 8,500

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!