දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4 CHANNEL AHD 2.4MP CCTV INSTALATION
4 CHANNEL AHD 2.4MP CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

පැය 6
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV CAMERA 2.4MP 4CH INSTALLATION
CCTV CAMERA 2.4MP 4CH INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Constructions & Wood Workers
Constructions & Wood Workers

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 4CH TAIWAN CCTV INSTALATION
2.4MP 4CH TAIWAN CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2,4MP 4 CHANNEL CCTV CAM INSTALLATION
2,4MP 4 CHANNEL CCTV CAM INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 10
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - සීසීටීවී සවිකිරීමCCTV INSTALLATION 2.4MP
සීසීටීවී සවිකිරීමCCTV INSTALLATION 2.4MP

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 11
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV 2.4MP 4CH Full Installation
CCTV 2.4MP 4CH Full Installation

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 1080P 4CH TAIWAN CCTV INSTALATION
2.4MP 1080P 4CH TAIWAN CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 14
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TAIWAN 4CH AHD 2.4MP CCTV INSTALATION
TAIWAN 4CH AHD 2.4MP CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 18
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV INSTALLATION 2.4MP 4 CHANNEL
CCTV INSTALLATION 2.4MP 4 CHANNEL

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 19
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - සීසීටීවී සවිකිරීම/CCTV INSTALLATION 2.4
සීසීටීවී සවිකිරීම/CCTV INSTALLATION 2.4

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 20
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV Install Repair and Maitanenance
CCTV Install Repair and Maitanenance

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 50,000

දින 25
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV 2.4MP 4CHANNEL CAMERA INSTALATION
CCTV 2.4MP 4CHANNEL CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 26
Interior designing and Drawing plans

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 27
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV CAMERA 4 CH 2.4MP WITH INSTALATION
CCTV CAMERA 4 CH 2.4MP WITH INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 28
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4 CHANNEL AHD 2.4MP CCTV INSTALATION
4 CHANNEL AHD 2.4MP CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 30
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4 CHANNEL 2.4MP 2K CCTV INSTALATION
4 CHANNEL 2.4MP 2K CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 31
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV 2.4MP 4 CHANNEL FULL INSTAATION
CCTV 2.4MP 4 CHANNEL FULL INSTAATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 41,800

දින 34
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA INSTALLATION
4 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 41,800

දින 34
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Fabricating - Negombo
Aluminium Fabricating - Negombo

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 44

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!