දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 8 CHANNEL CCTV INSTALATION
2.4MP 8 CHANNEL CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 79,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - HOUSING CONSTRUCTION
HOUSING CONSTRUCTION

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - FULL HD CCTV CAMERA 1080P 2MP
FULL HD CCTV CAMERA 1080P 2MP

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 1,999

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Tube Well Service in Negombo
Tube Well Service in Negombo

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 600

දින 10
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - HDMI 3 IN 1 CONVERTER FOR CCTV/TV BOX
HDMI 3 IN 1 CONVERTER FOR CCTV/TV BOX

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 875

දින 11
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV WIFI CAMERA FULL HD 1080P
CCTV WIFI CAMERA FULL HD 1080P

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 4,800

දින 11
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 16CH CCTV 720P FULL SYSTEM
16CH CCTV 720P FULL SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 11
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Full Hd Cctv Camera 720 P
Full Hd Cctv Camera 720 P

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,490

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 16CH CCTV 720P
16CH CCTV 720P

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 8,750

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP TAIWAN 4CH CCTV INSTALATION
2.4MP TAIWAN 4CH CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - MADE IN TAIWAN 2.4MP CCTV INSTALATION
MADE IN TAIWAN 2.4MP CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Gardening & Design
Gardening & Design

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 50

දින 14
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Garden works - උද්‍යාන අලංකරණ
Garden works - උද්‍යාන අලංකරණ

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - AHD 2,4MP CCTV CAMERA INSTALATION
AHD 2,4MP CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 19
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 8 CHANNEL CCTV INSTALATION
2.4MP 8 CHANNEL CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 79,900

දින 19
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - AHD 2.4MP 4 CH TAIWAN CCTV INSTALATION
AHD 2.4MP 4 CH TAIWAN CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 21
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Interior Design Consultancy
Interior Design Consultancy

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 27
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - A/C INSTALATION/REPAIR/SERVICE/MOVE
A/C INSTALATION/REPAIR/SERVICE/MOVE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 1,500

දින 27
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Building Constructions
Building Constructions

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 31
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Modern container box
Modern container box

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 570,000

දින 31
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV CAMERA INSTALATION 2.4MP 4CH
CCTV CAMERA INSTALATION 2.4MP 4CH

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 32
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TAIWAN 2.4MP AHD CCTV INSTALATION
TAIWAN 2.4MP AHD CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 34
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Cctv Camera Instalation Full Hd
Cctv Camera Instalation Full Hd

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 35
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4CH CCTV CAMERA INSTALLATION 2.4MP AHD
4CH CCTV CAMERA INSTALLATION 2.4MP AHD

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 35
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - AHD 4CH 2.4MP CCTV CAMERA INSTALATION
AHD 4CH 2.4MP CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 35
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 4CH AHD 1080P CCTV INSTALATION
2.4MP 4CH AHD 1080P CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!