දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Toyoda homes/ Kadawatha
Toyoda homes/ Kadawatha

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Water Base and House Painting
Water Base and House Painting

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - HOUSE CONSTRUCTION
HOUSE CONSTRUCTION

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 10,000,000

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Toyoda Home Kirillawela
Toyoda Home Kirillawela

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500,000

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Constructions
Constructions

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 130

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Toyoda Homes
Toyoda Homes

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500,000

දින 6
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Laminate Flooring
Laminate Flooring

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 320

දින 8
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - carpet
carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 8
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Wall Paper
Wall Paper

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 160

දින 8
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor Carpet
Floor Carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 350

දින 8
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Tempered Glass Work
Tempered Glass Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 850

දින 14
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Gipson Board Partition
Gipson Board Partition

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 350

දින 14
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV FIXING / INSTALLATION
CCTV FIXING / INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 15
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Toyoda homes/ Kadawatha
Toyoda homes/ Kadawatha

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500,000

දින 16
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Gipson board partition
Gipson board partition

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 350

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminum Partition Work
Aluminum Partition Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 450

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Landscaping Garden Design Services
Landscaping Garden Design Services

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 20
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Dream Home...සිහින නිවාස
Dream Home...සිහින නිවාස

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 3,500

දින 21
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Painting works
Painting works

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 22
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Toyoda - Dream Homes
Toyoda - Dream Homes

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500,000

දින 23
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Construction Works in kelaniya
Construction Works in kelaniya

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 32
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Tempered Glass Work
Tempered Glass Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 850

දින 34
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Ceiling
Ceiling

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 325

දින 34
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Office partition work
Office partition work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 350

දින 40
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Toyoda Homes
Toyoda Homes

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!