දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Hikvision CCTV Camera installation
Hikvision CCTV Camera installation

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 49,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminum Fabrication
Aluminum Fabrication

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Hikvision CCTV Camera installation
Hikvision CCTV Camera installation

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 49,900

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Sliding Folding Door Works
Aluminium Sliding Folding Door Works

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminum Door windows
Aluminum Door windows

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 13
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CEILINGS
CEILINGS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 150

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Bathroom Constructions & Plumbing
Bathroom Constructions & Plumbing

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 19
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Electrical Repairs
Electrical Repairs

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 20
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Tempered Glass Interior Work
Tempered Glass Interior Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 850

දින 23
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Loop Pile Carpet Work
Loop Pile Carpet Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 23
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Office Partitions Work
Office Partitions Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 850

දින 23
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - පෙරසවි/Precast Concrete Slabs
පෙරසවි/Precast Concrete Slabs

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 26
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium works
Aluminium works

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 150

දින 35
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Ceiling
Ceiling

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 150

දින 40
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Works
Aluminium Works

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 900

දින 40
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Tempered Glass Shower Cubicles
Tempered Glass Shower Cubicles

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 41
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Windows
Aluminium Windows

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 900

දින 43
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Construction @ Gampaha District
Construction @ Gampaha District

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!