දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බෝට්ටු

බෝට්ටු-ගම්පහ - බහුදින යාතාව
බහුදින යාතාව

ගම්පහ, බෝට්ටු

රු 2,200,000

දින 1
බෝට්ටු-ගාල්ල - Seadoo Jet Ski GTX 130
Seadoo Jet Ski GTX 130

ගාල්ල, බෝට්ටු

රු 1,500,000

දින 1
බෝට්ටු-පුත්තලම - Water boat
Water boat

පුත්තලම, බෝට්ටු

රු 4,000,000

දින 1
බෝට්ටු-මාතර - නිවිදුලා මැරින් අඩි 40.6
නිවිදුලා මැරින් අඩි 40.6

මාතර, බෝට්ටු

රු 6,500,000

දින 2
බෝට්ටු-ගාල්ල - SUBARU MARINE15PS
SUBARU MARINE15PS

ගාල්ල, බෝට්ටු

රු 17,000

දින 2
බෝට්ටු-ගම්පහ - Viksund Luxury Boats
Viksund Luxury Boats

ගම්පහ, බෝට්ටු

රු 700,000

දින 4
බෝට්ටු-ගම්පහ - Whale Watching Pleasure Sports Boats
Whale Watching Pleasure Sports Boats

ගම්පහ, බෝට්ටු

රු 3,000,000

දින 4
බෝට්ටු-ගාල්ල - Kaveesha marine boat
Kaveesha marine boat

ගාල්ල, බෝට්ටු

රු 7,000,000

දින 5
බෝට්ටු-කොළඹ - Speed boat
Speed boat

කොළඹ, බෝට්ටු

රු 2,600,000

දින 5
බෝට්ටු-ගම්පහ - Water boat
Water boat

ගම්පහ, බෝට්ටු

රු 2,500,000

දින 8
බෝට්ටු-පුත්තලම - Water boat
Water boat

පුත්තලම, බෝට්ටු

රු 120,000

දින 8
බෝට්ටු-කොළඹ - Boat Engines & Accessories
Boat Engines & Accessories

කොළඹ, බෝට්ටු

රු 160,000

දින 8
බෝට්ටු-ත්‍රිකුණාමලය - Nandhani yard boat
Nandhani yard boat

ත්‍රිකුණාමලය, බෝට්ටු

රු 2,500,000

දින 9
බෝට්ටු-කොළඹ - Passenger Boat
Passenger Boat

කොළඹ, බෝට්ටු

රු 950,000

දින 9
බෝට්ටු-ගාල්ල - BOAT WITH ENGINE
BOAT WITH ENGINE

ගාල්ල, බෝට්ටු

රු 320,000

දින 10
බෝට්ටු-මාතර - Hino 4 Cylinder Boat Engine
Hino 4 Cylinder Boat Engine

මාතර, බෝට්ටු

රු 7,000,000

දින 10
බෝට්ටු-මාතර - බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක්
බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක්

මාතර, බෝට්ටු

රු 4,100,000

දින 10
බෝට්ටු-ගාල්ල - Boat for Sale
Boat for Sale

ගාල්ල, බෝට්ටු

රු 5,600,000

දින 10
බෝට්ටු-නුවර - Rafting bought
Rafting bought

නුවර, බෝට්ටු

රු 125,000

දින 11
බෝට්ටු-ත්‍රිකුණාමලය - New boat and suzuki enjine
New boat and suzuki enjine

ත්‍රිකුණාමලය, බෝට්ටු

රු 425,000

දින 11
බෝට්ටු-ගම්පහ - Yamaha Boat With Engine For sale
Yamaha Boat With Engine For sale

ගම්පහ, බෝට්ටු

රු 740,000

දින 11
බෝට්ටු-ගම්පහ - Boat For Sale
Boat For Sale

ගම්පහ, බෝට්ටු

රු 500,000

දින 12
බෝට්ටු-කොළඹ - Jetski Yamaha
Jetski Yamaha

කොළඹ, බෝට්ටු

රු 1,150,000

දින 13
බෝට්ටු-කළුතර - Used Boat For Sale
Used Boat For Sale

කළුතර, බෝට්ටු

රු 7,000,000

දින 14
බෝට්ටු-හම්බන්තොට - Mitsubishi 6 Cylinder Marine Engine
Mitsubishi 6 Cylinder Marine Engine

හම්බන්තොට, බෝට්ටු

රු 1,000,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!