දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගල්ගමුව හි මෝටර් රථ සහ අනෙකුත් වාහන

ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 152,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - 2 Stroke three wheeler
2 Stroke three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Avanger 2017
Bajaj Avanger 2017

7,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata Motor Coach Lp 709 2018
Tata Motor Coach Lp 709 2018

378,300 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda dio 2018
Honda dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 6
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Axio 2010
Toyota Axio 2010

82,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,480,000

දින 6
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan B15 2000
Nissan B15 2000

125,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 975,000

දින 8
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Micro Mx7 2008
Micro Mx7 2008

75,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,375,000

දින 10
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota belta 2007
Toyota belta 2007

125,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,175,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 680,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj pulsar 150 2017
Bajaj pulsar 150 2017

24,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mahindra Maxximo plus 2017
Mahindra Maxximo plus 2017

26,500 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 785,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 135 2008
Bajaj Discover 135 2008

52,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 20
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Mitsubishi Montero sports jeep 2007
Mitsubishi Montero sports jeep 2007

138,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 5,650,000

දින 22
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Micro Panda 2016
Micro Panda 2016

10,977 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,200,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Dimo Batta 2011
Dimo Batta 2011

65,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 820,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Bongo Lion Face 2006
Mazda Bongo Lion Face 2006

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,290,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS fzs 2017
TVS fzs 2017

16,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi delica 1978
Mitsubishi delica 1978

10,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 165,000

දින 27
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Perodua Viva Elite 2012
Perodua Viva Elite 2012

47,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,200,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata Lokka 2014
Tata Lokka 2014

36,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 39
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Hiace Shell 1986
Toyota Hiace Shell 1986

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,345,000

දින 41
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan E25 2007
Nissan Caravan E25 2007

105,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,625,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mahindra jeeto 2017
Mahindra jeeto 2017

28,110 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,200

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!