දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගල්ගමුව හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu ELF 1992
Isuzu ELF 1992

210,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Kia Spectra full options 2001
Kia Spectra full options 2001

170,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,425,000

දින 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Axio G grade 2014
Toyota Axio G grade 2014

22,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 5,200,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Tadano 260 v
Tadano 260 v

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 575,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Mazda Thattu
Mazda Thattu

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 85,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Ranomoto Three wheeler
Ranomoto Three wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator
Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 675,000

දින 6
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Micro Panda 2015
Micro Panda 2015

60,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,475,000

දින 7
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Zotye Z100 original 2017
Zotye Z100 original 2017

5,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,970,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Ashok Leyland Viking Turbo 2010
Ashok Leyland Viking Turbo 2010

307,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 13
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Isuzu 4hl1 Engine
Isuzu 4hl1 Engine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 295,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata Lokka Super ACE 2016
Tata Lokka Super ACE 2016

38,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,685,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - D20A-5 KOMATSU BULLDOZER
D20A-5 KOMATSU BULLDOZER

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Ashok Leyland 18/12.Freezer 2011
Ashok Leyland 18/12.Freezer 2011

57,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Kdh200 2006
Toyota Kdh200 2006

185,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 19
ත්‍රීරෝද රථයක් මිලදී ගැනීමට

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

දින 22
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Isuzu Tub Light cabin
Isuzu Tub Light cabin

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 225,000

දින 23
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Isuzu 10/5 body
Isuzu 10/5 body

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 175,000

දින 23
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Isuzu Aluminium thattuwa
Isuzu Aluminium thattuwa

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 350,000

දින 23
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Mazda Familia 1999
Mazda Familia 1999

160,299 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,850,000

දින 25
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan Bluebird 1999
Nissan Bluebird 1999

220,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,600,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කුරුණෑගල - Three Wheeler
Three Wheeler

කුරුණෑගල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Boxer 2004
Bajaj Boxer 2004

60,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 26,000

දින 28
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan Sunny use 2002
Nissan Sunny use 2002

179,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,630,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!