මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොළඹ විකිණීමට ඇති සෝනී රූපවාහිනී

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි