මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොළඹ විකිණීමට ඇති පැනසොනික් රූපවාහිනී

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි