දැන්විම් 939 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඉඩකඩම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Bed Rooms Sea view Apt with GYM Colombo 06
2 Bed Rooms Sea view Apt with GYM Colombo 06

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,900 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments for sale in Colombo 6
Apartments for sale in Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Uswetakeiyyawa Plot No 6
Land in Uswetakeiyyawa Plot No 6

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 474,599 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Wattala Lot No 11
Land for Sale in Wattala Lot No 11

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 440,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Wattala Lot No 4
Land for Sale in Wattala Lot No 4

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 485,400 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 22
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Wattala Lot No 3
Land for sale Wattala Lot No 3

6.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 490,650 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment Long Term (APT101-442) Col 6
3 Room Furnished Apartment Long Term (APT101-442) Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 170,000 මසකට

පැය 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room unfurnished Apartment Long Term (APT012-450) Col 6
3 Room unfurnished Apartment Long Term (APT012-450) Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 72,000 මසකට

පැය 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Room Furnished Apartment Long Term (APT033-453) Col 6
2 Room Furnished Apartment Long Term (APT033-453) Col 6

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 85,000 මසකට

පැය 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment Long Term (APT036-455) Col 6
3 Room Furnished Apartment Long Term (APT036-455) Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000 මසකට

පැය 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Budget Studio room with kitchen Col 6
Budget Studio room with kitchen Col 6

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,400 රාත්‍රියකට

පැය 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment at Wellawathe
3 Bedroom Apartment at Wellawathe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,700 රාත්‍රියකට

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - Single Story House & 23 P Sale At Col 06
Single Story House & 23 P Sale At Col 06

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000,000

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - 23 P & Property Sale - Colombo 06
23 P & Property Sale - Colombo 06

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room City View Apartment(AS005-212) Col 6
3 Room City View Apartment(AS005-212) Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

පැය 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Room Studio Apartment(AS002-212) - Colombo 6
1 Room Studio Apartment(AS002-212) - Colombo 6

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

පැය 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment (AS001-212) Colombo 06
3 Room Furnished Apartment (AS001-212) Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,999 රාත්‍රියකට

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment Rent - Wellawatte
Apartment Rent - Wellawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 86,000 මසකට

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Rent - Colomo 06
Apartment for Rent - Colomo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 75,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Wellawatta
House for Rent - Wellawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Rent @ Pamangada Junction
Apartment For Rent @ Pamangada Junction

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 140,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR RENT IN COLOMBO 6 (354B)
APARTMENT FOR RENT IN COLOMBO 6 (354B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 92,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House in Kalubowila
House in Kalubowila

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 54,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment rent in Wellawatte
Apartment rent in Wellawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000 මසකට

මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment(APT101-333) Col 6
3 Room Furnished Apartment(APT101-333) Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 170,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Room Furnished Apartment(APT033-347) Col 4
2 Room Furnished Apartment(APT033-347) Col 4

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 85,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment(APT036-349) Col 6
3 Room Furnished Apartment(APT036-349) Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000 මසකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!