දැන්විම් 778 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 5 හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Colombo 5
House for Rent in Colombo 5

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 200,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Studio Type Apartment Colombo 06
Studio Type Apartment Colombo 06

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale - Colombo 5 (349 B)
Apartment for Sale - Colombo 5 (349 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

විනාඩි 25
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Rent in Colombo 5
Brand New Apartment for Rent in Colombo 5

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 150,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - 5B/R 3 Storey House for Sale in Colombo 5, Isipathana Mawatha.
5B/R 3 Storey House for Sale in Colombo 5, Isipathana Mawatha.

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 106,000,000

පැය 1 යි
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Studio Type Apartment Colombo 06
Studio Type Apartment Colombo 06

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Rent in Colombo 5 (349 B/1)
Apartment for Rent in Colombo 5 (349 B/1)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 125,000 මසකට

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - 7.3 P Super Land Colombo 05
7.3 P Super Land Colombo 05

7.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Rent - Colombo 05
Luxury House for Rent - Colombo 05

කාමර: 3, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 140,000 මසකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space in Colombo 06
Office Space in Colombo 06

140 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 25,000 මසකට

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Dehiwala
House for Rent - Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Polhengoda, Kirulapone
House for Rent - Polhengoda, Kirulapone

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Colombo 05
House for Rent - Colombo 05

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 70,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space for Rent - Full Serviced Workspaces in Colombo 05
Office Space for Rent - Full Serviced Workspaces in Colombo 05

350 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 65,000 මසකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Property for sale in Colombo 05
Property for sale in Colombo 05

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 125,000,000

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent- Narahenpita (Colombo 05)
Room for rent- Narahenpita (Colombo 05)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Beautiful 4 Bedroom House with Swimming Pool for Sale Colombo 5
Beautiful 4 Bedroom House with Swimming Pool for Sale Colombo 5

කාමර: 4, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 325,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property in Colombo 05
Commercial Property in Colombo 05

3,840 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 220,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Spacious Apartment -- Colombo 05 (0448)
3 Bedroom Spacious Apartment -- Colombo 05 (0448)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Spacious 3 Bedroom Apartment -Colombo 06
Spacious 3 Bedroom Apartment -Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment spacious -- Colombo 05 001 Havelock city
3 Bedroom Apartment spacious -- Colombo 05 001 Havelock city

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Colombo 05
House for Sale in Colombo 05

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury Houses for Rent Colombo 5
Luxury Houses for Rent Colombo 5

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 285,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 2 Storey Commercial Property For Rent in Colombo 5, Chithra Lane.
2 Storey Commercial Property For Rent in Colombo 5, Chithra Lane.

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 155,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Colombo 5 (1162 B/3 )
House for Rent in Colombo 5 (1162 B/3 )

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 140,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Colombo 05
Room For Rent In Colombo 05

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Storey House For Rent in Colombo 5, Chithra Lane.
2 Storey House For Rent in Colombo 5, Chithra Lane.

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 155,000 මසකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!