දැන්විම් 312 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඉඩකඩම්

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Bambalapitiya
Apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Apt for sale in Colombo 04
3 Bed Apt for sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Galle Road Facing office Rent col4
Galle Road Facing office Rent col4

1,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 175,000 මසකට

Land wanted

කොළඹ, ඉඩම්

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Bambalapitiya
Land for sale in Bambalapitiya

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Col 4
House For Sale in Col 4

කාමර: 7, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 100,000,000

පැය 8
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 A/C Bedroom Apartment Colombo4
2 A/C Bedroom Apartment Colombo4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

පැය 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Apt for sale in Colombo 04
3 Bed Apt for sale in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,500,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Retail space for rent in Colombo 04
Retail space for rent in Colombo 04

1,300 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 175,000 මසකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Furnished Apartment (AR0977)
3 Bedroom Furnished Apartment (AR0977)

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Bedroom Furnished Apt(AR0976)col4
2 Bedroom Furnished Apt(AR0976)col4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2Bedroom Apartment With Pool(AR0975)
2Bedroom Apartment With Pool(AR0975)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Bedroom Studio Apartment(AR0974)
1 Bedroom Studio Apartment(AR0974)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Bedroom Panth House Apt(AR0973)col4
1 Bedroom Panth House Apt(AR0973)col4

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Ground Floor 2Br Apartment(AR0972)
Ground Floor 2Br Apartment(AR0972)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Bedroom Furnished Apartment(AR0971)
2 Bedroom Furnished Apartment(AR0971)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නව ව්‍යාපෘති-කොළඹ - Type B- 3 Bedroom Apartment
Type B- 3 Bedroom Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නව ව්‍යාපෘති

රු 31,000,000 - 312,500,000

දින 1
නව ව්‍යාපෘති-කොළඹ - Type B - 3 Bedroom apartment
Type B - 3 Bedroom apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නව ව්‍යාපෘති

රු 33,000,000 - 35,000,000

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Bedroom Studio Apt(AR0908)col4
1 Bedroom Studio Apt(AR0908)col4

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom City View Apt(AR0961)col4
3 Bedroom City View Apt(AR0961)col4

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Bedroom Furnished Apartment(AR0960)
2 Bedroom Furnished Apartment(AR0960)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Bedroom Apt With Pool(AR0959)col4
2 Bedroom Apt With Pool(AR0959)col4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Bedroom Studio Apt(AR0958)col4
1 Bedroom Studio Apt(AR0958)col4

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Bedroom Panth House Apt(AR0957)col4
1 Bedroom Panth House Apt(AR0957)col4

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Ground Floor 2Br Apt(AR0956)col4
Ground Floor 2Br Apt(AR0956)col4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Bedroom Furnished Apt(AR0955)col4
2 Bedroom Furnished Apt(AR0955)col4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Luxury Rooms in Bambalapitiya
Luxury Rooms in Bambalapitiya

කාමර: 10, නානකාමර: 10

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!