දැන්විම් 247 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඉඩකඩම්

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment in Colombo 04
Luxury Apartment in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 195,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR RENT IN BAMBALAPITIYA
HOUSE FOR RENT IN BAMBALAPITIYA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 300,000 මසකට

දින 1
Apartment To Rent in colombo 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Bed Room Apartment Co 04 A007
1 Bed Room Apartment Co 04 A007

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully Furnished Apt In Bambalapitiya
Fully Furnished Apt In Bambalapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 75,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Bedroom Apartment Col 04 A005
2 Bedroom Apartment Col 04 A005

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Two Bed Apt Rent In Colombo 04
Luxury Two Bed Apt Rent In Colombo 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 95,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Rent , Bambalapitiya
Office Rent , Bambalapitiya

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 275,000 මසකට

මහල් නිවාස-කොළඹ - Unfurnished Apartment Rent col 4
Unfurnished Apartment Rent col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 90,000 මසකට

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Rent col 4
Luxury Apartment For Rent col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 130,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Luxury Apt in 2BR.. Colombo-04
Luxury Apt in 2BR.. Colombo-04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,300 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 BR Apartment in colombo 4
3 BR Apartment in colombo 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,499 රාත්‍රියකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in colombo 04
Land for sale in colombo 04

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 23,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - First time in Colombo 4 - All Includes
First time in Colombo 4 - All Includes

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - APARTMENT @ COLOMBO 04
APARTMENT @ COLOMBO 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 BED ROOM WITH POOL COL 4
2 BED ROOM WITH POOL COL 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - For Rent Office Showroom - Colombo 04
For Rent Office Showroom - Colombo 04

200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 42,500 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - AKARA SUITES COL 04
AKARA SUITES COL 04

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - AKARA SUITES COL 04 WITH POOL
AKARA SUITES COL 04 WITH POOL

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Colombo 4
Land For Sale in Colombo 4

24.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 17,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - AKARA SUITES COL 04 APARTMENT 01 BED
AKARA SUITES COL 04 APARTMENT 01 BED

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 BR-6/3 Apartment in @ Col 4
3 BR-6/3 Apartment in @ Col 4

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for sale in Colombo -04
Luxury Apartment for sale in Colombo -04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 39,500,000

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 BR Apartment in Colombo 04
3 BR Apartment in Colombo 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,499 රාත්‍රියකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - I BED ROOM IN COLOMBO 4
I BED ROOM IN COLOMBO 4

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 70,000 මසකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office for rent
Office for rent

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 90,000 මසකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!