දැන්විම් 317 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉඩකඩම්

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 03
Apartment For Sale in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms on Rent - Kollupitiya
Rooms on Rent - Kollupitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment in Colombo
3 Bedroom Apartment in Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

පැය 11
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment in Kollupitya
3 Bedroom Apartment in Kollupitya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

පැය 14
නිවාස-කොළඹ - 4BR HOUSE FOR RENT IN COLOMBO 3
4BR HOUSE FOR RENT IN COLOMBO 3

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 110,000 මසකට

පැය 15
නිවාස-කොළඹ - Furnished 2unit House for rent Colombo-3
Furnished 2unit House for rent Colombo-3

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 300,000 මසකට

පැය 16
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Luxury in 3BR Colombo-6///19TH..LANE///0
Luxury in 3BR Colombo-6///19TH..LANE///0

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

පැය 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedrooms Apartment for Rent in Col
3 Bedrooms Apartment for Rent in Col

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 140,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Colombo 3
House for rent in Colombo 3

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 250,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Sale Colombo 03
Commercial Building for Sale Colombo 03

6,400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Colombo 03
Land for sale in Colombo 03

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale col 3
Land for sale col 3

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BED ROOM LONG TERM IN COLOMBO 03
3 BED ROOM LONG TERM IN COLOMBO 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 165,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment sale Colombo 3 (979B )
Apartment sale Colombo 3 (979B )

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 1 bed room apartment sea view Col 3
1 bed room apartment sea view Col 3

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 70,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 bedroom apt for long term col
3 bedroom apt for long term col

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 165,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 BR Sea View in Colombo
3 BR Sea View in Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,499 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bed room apartment for rent Col 03
3 Bed room apartment for rent Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bed Room For Short Trem in Colombo 03
3 Bed Room For Short Trem in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Colombo 03
Blue Ocean Apartment @ Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 62,600,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Colombo 3
House for rent in Colombo 3

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 350,000 මසකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 BR Sea View in kolpity 9898*
3 BR Sea View in kolpity 9898*

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,499 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 BED @COLOMBO 03
3 BED @COLOMBO 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - KOLUPITIYA 3 BED ROOM APARTMEN6T
KOLUPITIYA 3 BED ROOM APARTMEN6T

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 BED ROOM APARTMENT @ COLOMBO3
3 BED ROOM APARTMENT @ COLOMBO3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 18 P & PROPERTY SALE AT COL 03
18 P & PROPERTY SALE AT COL 03

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 9.5 P & PROPERTY SALE AT COL 03
9.5 P & PROPERTY SALE AT COL 03

9.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!