දැන්විම් 230 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉඩකඩම්

මහල් නිවාස-කොළඹ - Super Luxury Apartment for Rent in Colombo 3
Super Luxury Apartment for Rent in Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 180,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 4-6 Person Private Office Spaces Colombo 03
4-6 Person Private Office Spaces Colombo 03

140 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 35,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment (AS013-203) Col 03
3 Room Furnished Apartment (AS013-203) Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

පැය 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment (AS015-6) Col 03
3 Room Furnished Apartment (AS015-6) Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

පැය 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Apartment With Pool (AS014-203) Col 03
3 Room Apartment With Pool (AS014-203) Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

පැය 6
නව ව්‍යාපෘති-කොළඹ - Type F- 3 Bedroom Apartment
Type F- 3 Bedroom Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නව ව්‍යාපෘති

රු 48,300,000

පැය 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR RENT IN COLOMBO 03 (1139B/1)
APARTMENT FOR RENT IN COLOMBO 03 (1139B/1)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 216,370 මසකට

පැය 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR RENT IN COLOMBO 03 (1139B)
APARTMENT FOR RENT IN COLOMBO 03 (1139B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 180,305 මසකට

පැය 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment (AS013-202) Col 03
3 Room Furnished Apartment (AS013-202) Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

පැය 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment (AS015-5) Col 03
3 Room Furnished Apartment (AS015-5) Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

පැය 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Apartment With Pool(AS014-202)col3
3 Room Apartment With Pool(AS014-202)col3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

පැය 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Liberty Plaza Shop Space | CC529-A
Liberty Plaza Shop Space | CC529-A

202 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

පැය 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space for Rent in Colombo 03
Office Space for Rent in Colombo 03

1,350 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 150,000 මසකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Duplication Rd Building for Sale | Cc524
Duplication Rd Building for Sale | Cc524

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 320,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office/showroom space for rent in Colombo 3
Office/showroom space for rent in Colombo 3

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 600,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Colombo 3
Land for Sale Colombo 3

62.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 25,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment (AS013-200) Colombo
3 Room Furnished Apartment (AS013-200) Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Apartment With Pool(AS014-201) Colombo
3 Room Apartment With Pool(AS014-201) Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment (AS015-2) Colombo
3 Room Furnished Apartment (AS015-2) Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment (AS013-201) Colombo
3 Room Furnished Apartment (AS013-201) Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Apartment With Pool (AS014-200) Colombo
3 Room Apartment With Pool (AS014-200) Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room Furnished Apartment (AS015-1) Colombo
3 Room Furnished Apartment (AS015-1) Colombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Rent - Col 3
Building for Rent - Col 3

4,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 400,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Colpetty Colombo 3
House for Rent in Colpetty Colombo 3

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 190,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Colombo 03
Room for Rent - Colombo 03

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office space for rent in Colombo 3
Office space for rent in Colombo 3

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 110,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Fully furnished luxury house for rent Colombo 3
Fully furnished luxury house for rent Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 165,000 මසකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!