දැන්විම් 369 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space - Kollupitiya
Office Space - Kollupitiya

525 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 49,250 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for Rent in kollupitiya
Luxury apartment for Rent in kollupitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 160,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Service apartment-1BR @ Kullupitiya
Service apartment-1BR @ Kullupitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

පැය 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Colmbo-3 - 3BR-Apartment
Colmbo-3 - 3BR-Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,000 රාත්‍රියකට

පැය 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space For Rent Colombo 3
Office Space For Rent Colombo 3

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 350,000 මසකට

පැය 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space - Kollupitiya
Office Space - Kollupitiya

525 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 49,250 මසකට

නිවාස-කොළඹ - Unfurnished House for Rent - Col 03
Unfurnished House for Rent - Col 03

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 125,000 මසකට

පැය 10
නිවාස-කොළඹ - 2 Story House For Rent In Colombo3
2 Story House For Rent In Colombo3

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

පැය 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Ground Floor office Rent - Col 03
Ground Floor office Rent - Col 03

1,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 125,000 මසකට

පැය 10
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Relax Hotel For Rent | Kollupitiya
Relax Hotel For Rent | Kollupitiya

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

නිවාස-කොළඹ - 5 BR LUXURY FURNISHED HOUSE / RENT
5 BR LUXURY FURNISHED HOUSE / RENT

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 250,000 මසකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Luxury Apartment(AR23713)col3
3 Bedroom Luxury Apartment(AR23713)col3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

පැය 11
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3Bedroom Apartment col3(AR23714)
3Bedroom Apartment col3(AR23714)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

පැය 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Sea View Apartment For rent Col 3
Sea View Apartment For rent Col 3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 160,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For rent in Colombo 03,
Annex For rent in Colombo 03,

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 33,000 මසකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property in colombo 03
Commercial property in colombo 03

3,427 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 514,000 මසකට

මහල් නිවාස-කොළඹ - Unfurnished Apt Rent Kollupitiya
Unfurnished Apt Rent Kollupitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 90,000 මසකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3vr sea Brice apt at col@3 #3
3vr sea Brice apt at col@3 #3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

පැය 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for rent in Colombo 03
Apartment for rent in Colombo 03

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 115,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Private Beach Apartment Complex -Col 3
Private Beach Apartment Complex -Col 3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for rent in Colombo 03
Apartment for rent in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 90,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apart-1-BR-Col 3
Apart-1-BR-Col 3

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 16 P BARE LAND SALE COL 03
16 P BARE LAND SALE COL 03

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 A/C Bedroom Apartment Colombo 03
3 A/C Bedroom Apartment Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for rent - Col 03
Apartment for rent - Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 125,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL FOR RENT IN COLOMBO 3 (1023B)
COMMERCIAL FOR RENT IN COLOMBO 3 (1023B)

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 400,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for rent in col3
Apartment for rent in col3

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 90,000 මසකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!