දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space for Lease in Col-10
Office Space for Lease in Col-10

1,200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 12,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Colombo 10
House For Sale - Colombo 10

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent - Colombo 10
Room For Rent - Colombo 10

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Room for Rent( Medical Studients, Nurse) - Col 10
Room for Rent( Medical Studients, Nurse) - Col 10

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Maradana
Land For Sale In Maradana

8.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Maradana
House for Sale in Maradana

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Rent (4 Stories) - Colombo 10
Building for Rent (4 Stories) - Colombo 10

4,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 225,000 මසකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Immediate Sale - Valuable Property in Sangaraja Mawatha Colombo 10
Immediate Sale - Valuable Property in Sangaraja Mawatha Colombo 10

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop Space for Sale or Long lease - Colombo 10
Shop Space for Sale or Long lease - Colombo 10

480 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 100,000 මසකට

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Rent - Panchikawatta
Shop for Rent - Panchikawatta

125 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 35,000 මසකට

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Two unit house for sale opp nalanda college - Maradhana
Two unit house for sale opp nalanda college - Maradhana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for Rent in Colombo 10
Upstairs House for Rent in Colombo 10

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 37,000 මසකට

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Rent in Colombo 10 (1078 B)
Apartment for Rent in Colombo 10 (1078 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 130,000 මසකට

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for rent in Panchikawatte
Shop for rent in Panchikawatte

350 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 50,000 මසකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House for Sale in Colombo - 10
Land with House for Sale in Colombo - 10

17.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 පර්ච් එකකට

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Maradana
House for sale in Maradana

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 6,990,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Maradana
House for Rent in Maradana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space for Lease in Col-10
Office Space for Lease in Col-10

1,200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 12,000 මසකට

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Rent in - Maradana
Apartment for Rent in - Maradana

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 175,000 මසකට

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Colombo 10 Building | for sale C0537
Colombo 10 Building | for sale C0537

21,600 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Warehouse rent in colombo10
Warehouse rent in colombo10

600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 50,000 මසකට

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Colombo 10
House for Sale in Colombo 10

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Rent in Colombo 10
Apartment for Rent in Colombo 10

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 19
නිවාස-කොළඹ - House For Rent -Maradhana
House For Rent -Maradhana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 19
Wanted house in Colombo 10.

කොළඹ, නිවාස

දින 21
Kotas ha kamara

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!