දැන්විම් 294 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Borelesgamuwa
House for rent in Borelesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Boralesgamuwa
Room for Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in - Boralesgamuwa
House for sale in - Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

නිවාස-කොළඹ - Bokundara |House for Sale H0.606
Bokundara |House for Sale H0.606

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Boralesgamuwa House | for Sale H0.609
Boralesgamuwa House | for Sale H0.609

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Boralesgamuwa House | for Sale H0.636
Boralesgamuwa House | for Sale H0.636

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Borelesgamuwa
House for Sale Borelesgamuwa

කාමර: 10, නානකාමර: 8

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Boralesgamuwa
House for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Borelesgamuwa
House for rent in Borelesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - 20 perch commercial land for rent - Boralesgamuwa
20 perch commercial land for rent - Boralesgamuwa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 150,000 අවුරුද්දකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Boralasgamuwa Town
Land for Sale in Boralasgamuwa Town

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - furnished Downstairs only rent Boralesgamuwa
furnished Downstairs only rent Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 43,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Semi Furnished Luxury House for Rent in Boralesgamuwa
Semi Furnished Luxury House for Rent in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 90,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 6Perch Land&House Sale Boralesgamuwa
6Perch Land&House Sale Boralesgamuwa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Floor House for rent - Boralesgamuwa
Two Floor House for rent - Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 80,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale with Furniture - Borelasgamuwa
Luxury House for Sale with Furniture - Borelasgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,595,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Rent in Boralesgamuwa
Commercial Building for Rent in Boralesgamuwa

1,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 50,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Super land for sale - Rattanapitiya
Super land for sale - Rattanapitiya

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New 4BR House For Sale in Boralesgamuwa
New 4BR House For Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Luxury 3 storied House & 6.5 P Sale Boralesgamuwa
Luxury 3 storied House & 6.5 P Sale Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Two Storey House for Sale - Bellanwila
Two Storey House for Sale - Bellanwila

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Luxury two story house for sale Boralesgamuwa
Luxury two story house for sale Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Super Land for Sale - Boralasgamuwa
Super Land for Sale - Boralasgamuwa

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,525,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Three Storied Brand New House for Sale in Boralesgamuwa
Three Storied Brand New House for Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Super Luxury House for Sale - Boralasgamuwa
Super Luxury House for Sale - Boralasgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House for Sale in Bellanwila
Land with House for Sale in Bellanwila

6.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Single House For Sale in Boralesgamuwa
Single House For Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,700,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!