දැන්විම් 274 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - 20.03 P BARE LAND SALE BORALESGAMUWA
20.03 P BARE LAND SALE BORALESGAMUWA

20.03 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE- BORALASGAMUWA
HOUSE FOR SALE- BORALASGAMUWA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Boralesgamuwa
House For Sale - Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,500,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale Battaramulla
House for sale Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Bellenwilla
House For Rent In Bellenwilla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office/stores for rent - Boralesgamuwa
Office/stores for rent - Boralesgamuwa

6,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 215,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Boralesgamuwa
Land For Sale Boralesgamuwa

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,550,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Boralesgamuwa [HS13]
House for Sale in Boralesgamuwa [HS13]

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 42,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for Rent Boralasgamuwa
House for Rent Boralasgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

පැය 11
ඉඩම්-කොළඹ - Bear Land in Boralesgamuwa
Bear Land in Boralesgamuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,250,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Rent Dehiwala
Luxury Apartment For Rent Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 50,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Borelasgamuwa
House For Sale - Borelasgamuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Boralesgamuwa
Land For Sale - Boralesgamuwa

8.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,450,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for rent in Boralesgamuwa
Shop for rent in Boralesgamuwa

500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 55,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Rent - Boralesgamuwa
Building for Rent - Boralesgamuwa

2,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 220,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House with 16 P Sale Boralesgamuwa
House with 16 P Sale Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Boralesgamuwa - House for sale H0517
Boralesgamuwa - House for sale H0517

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,050,000

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Raththanapitiya | Land for sale - LL564
Raththanapitiya | Land for sale - LL564

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 22,050,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Rattanapitiya - Land for Sale LL551
Rattanapitiya - Land for Sale LL551

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,050,000 පර්ච් එකකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent Boralesgamuwa
Rooms For Rent Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for rent - Boralesgamuwa
House for rent - Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House - Boralesgamuwa
Kp property | House - Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 2 Storey House For Sale Boralesgamuwa
2 Storey House For Sale Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale Boraresgamuwa
Brand New House For Sale Boraresgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Anex for rent in Boralesgamuwa
Anex for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 33,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Rent In Boralesgamuwa
House for Rent In Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Boralesgamuwa
Room for rent in Boralesgamuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!