දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Bingiriya - Vilaththawa
Land in Bingiriya - Vilaththawa

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Bingiriya
Land for sale in Bingiriya

1.75 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Bingiriya
Land for Sale in Bingiriya

1.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Bingiriya
Land for Sale in Bingiriya

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Land for sale in Kurunagala
Coconut Land for sale in Kurunagala

2.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 29
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale Bingiriya
Land for sale Bingiriya

20.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,200,000 අක්කරයකට

දින 34
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale - Bingiriya
Land for sale - Bingiriya

35.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,500,000 අක්කරයකට

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Building In Kurunegala
Commercial Building In Kurunegala

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 100,000 මසකට

දින 36
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land With Property In Bingiriya
Land With Property In Bingiriya

75.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 45
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land With House In Bingiriya
Land With House In Bingiriya

53.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 49
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale Koswaththa
Land for sale Koswaththa

90.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 51
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Commercial Land - Bingiriya
Commercial Land - Bingiriya

64.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!