දැන්විම් 406 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for rent in Battaramulla Koswatta
House for rent in Battaramulla Koswatta

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Downstair House for rent in Battaramulla
Downstair House for rent in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in - Pelawatta 10P
Land for sale in - Pelawatta 10P

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - 4BR House for Rent in Pelawatta
4BR House for Rent in Pelawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 150,000 මසකට

පැය 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Restaurant Lease/Rent in Battaramulla
Restaurant Lease/Rent in Battaramulla

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 350,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS10]
House for Sale in Battaramulla [HS10]

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS9]
House for Sale in Battaramulla [HS9]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 51,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS8]
House for Sale in Battaramulla [HS8]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 46,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS7]
House for Sale in Battaramulla [HS7]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 47,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS6]
House for Sale in Battaramulla [HS6]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS4]
House for Sale in Battaramulla [HS4]

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,800,000

දින 1
Wanted Land

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House in Battaramulla Koswatta
House in Battaramulla Koswatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Pelawatte
Land in Pelawatte

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 04 BR House in Battaramulla for Sale
04 BR House in Battaramulla for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Battaramulla- Koswatta
House For Sale In Battaramulla- Koswatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Battaramulla
House for rent in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 37,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in for rent Battaramulla
Apartment in for rent Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 150,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Lovely apartment in Battaramulla
Lovely apartment in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR RENT IN BATHTHARAMULLA (974B)
HOUSE FOR RENT IN BATHTHARAMULLA (974B)

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 130,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Battaramulla
Land For Sale in Battaramulla

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - BUILDING FOR RENT IN BATTARAMULLA
BUILDING FOR RENT IN BATTARAMULLA

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 600,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - House For Rent /Lease in Pelawatte
House For Rent /Lease in Pelawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 85,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury house rent battaramulla
Luxury house rent battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 350,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Battaramulla
Land in Battaramulla

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Battaramulla
Land for Sale in Battaramulla

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,390,000 පර්ච් එකකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished Luxury Apartment Battaramulla
Furnished Luxury Apartment Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!