දැන්විම් 405 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ඉඩකඩම්

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Pelawatta
Annex for Rent - Pelawatta

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

විනාඩි 38
ඉඩම්-කොළඹ - Battaramulla, Land for Sale
Battaramulla, Land for Sale

21.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 1 යි
ඉඩම්-කොළඹ - BATTARAMULLA LAND WITH OLD HOUSE
BATTARAMULLA LAND WITH OLD HOUSE

18.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for rent- battaramulla
Shop for rent- battaramulla

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New house for rent in Battaramulla
New house for rent in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
Looking for House around Baththaramulla

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House And Land For sale Jayanthipura
House And Land For sale Jayanthipura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Three storey house for rent battaramulla
Three storey house for rent battaramulla

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 150,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Best Land in Kalutara Town - for sale
Best Land in Kalutara Town - for sale

59.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Battaramulla
House for Rent in Battaramulla

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 80,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land for rent - Battaramulla
Commercial land for rent - Battaramulla

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 100,000 අවුරුද්දකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent Girls - Battaramulla
Room For Rent Girls - Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,500 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Rent in Battramulla
Land for Rent in Battramulla

15.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 50,000 අවුරුද්දකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 39 P TALAHENA
02 STORY HOUSE & 39 P TALAHENA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 48,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Business Building for Rent In Koswath
Business Building for Rent In Koswath

300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 25,000 මසකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office space for rent in Battaramulla
Office space for rent in Battaramulla

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 45,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - HOUSE RENT BATTARAMULLA (FILE NO 366B)
HOUSE RENT BATTARAMULLA (FILE NO 366B)

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 300,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for rent - Koswatta
House for rent - Koswatta

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Battaramulla
House for rent in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000 මසකට

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Battaramulla
Apartment for sale - Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,600,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Battaramulla
House for sale - Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 44,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR RENT - BATTARAMULLA
HOUSE FOR RENT - BATTARAMULLA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 32,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Battaramulla H0560
House for sale in Battaramulla H0560

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!