දැන්විම් 503 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Pelawatta / Battaramulla
Land for Sale - Pelawatta / Battaramulla

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms and Annex Near to Battaramulla
Rooms and Annex Near to Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,500 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House Rent - Battaramulla
Kp property | House Rent - Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 160,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House for Rent @ pelawatta
Kp property | House for Rent @ pelawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 325,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House Rent @ Battaramulla
Kp property | House Rent @ Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 160,000

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Battaramulla
Land for Sale Battaramulla

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,275,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Lake View Best Land Plot - Pelawatta
Lake View Best Land Plot - Pelawatta

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 20P Best Land Plots - Thalawatugoda Battaramulla
20P Best Land Plots - Thalawatugoda Battaramulla

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
Annex Wanted malabe

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Battramulla
Annex for Rent in Battramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Room House Fully Furnished for Rent in Battaramulla
2 Room House Fully Furnished for Rent in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Pelawatte / Battaramulle
Land for Sale in Pelawatte / Battaramulle

19.55 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,625,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land with A Fully-Tiled House for Sale - Battaramulla
Land with A Fully-Tiled House for Sale - Battaramulla

9.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for Sale in Battaramulla
Upstairs House for Sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 4 BR House at Battaramulla - Overlooking vast Paddyfields
4 BR House at Battaramulla - Overlooking vast Paddyfields

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Places rent for Boys - Battaramulla
Boarding Places rent for Boys - Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Battaramulla
House for rent in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 38,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/N 03 Story House & 20 P Pelawatha
B/N 03 Story House & 20 P Pelawatha

කාමර: 7, නානකාමර: 7

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 195,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury Residence for Rent in Battaramulla [HR10]
Luxury Residence for Rent in Battaramulla [HR10]

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 550,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Fully Furnished House for Rent at Battaramulla
Fully Furnished House for Rent at Battaramulla

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 250,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 19.5p Superb Land Close to Main Road, Battaramulla
19.5p Superb Land Close to Main Road, Battaramulla

19.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in - Battaramulla
Room for Rent in - Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House | for Sale in Battaramulla - H0631
House | for Sale in Battaramulla - H0631

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Battaramulla - H0628
House for Sale Battaramulla - H0628

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 120,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House | for Sale Battaramulla - H0627
House | for Sale Battaramulla - H0627

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 53,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla [HS01]
House for Sale in Battaramulla [HS01]

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstairs for Rent in Battaramulla Pelawatta
Upstairs for Rent in Battaramulla Pelawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!