දැන්විම් 423 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Luxury House In Lake Road Battaramulla
Luxury House In Lake Road Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 44,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - LAND SALE IN PELEWATTA-34 PERCHES
LAND SALE IN PELEWATTA-34 PERCHES

34.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Akuregoda Battaramulla
House for sale in Akuregoda Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House in battaramulla
House in battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Baththaramulla
House for rent in Baththaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Battaramulla
Room for Rent in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Holiday Bungalow for Rent - Battaramulla
Holiday Bungalow for Rent - Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In battaramulla
Annex For Rent In battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 32,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Thalahena
House for sale in Thalahena

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Houses for Rent in Battaramulla
Houses for Rent in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - NSB || Land in Battaramulla
NSB || Land in Battaramulla

42.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - rooms for borders ( Male) battaramulla
rooms for borders ( Male) battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building Battaramulla
Commercial Building Battaramulla

1,900 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Pelewatta Battaramulla Building for Rent
Pelewatta Battaramulla Building for Rent

7,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 600,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Battaramulla
House for Sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Rent Near Bttaramulla ITN
House For Rent Near Bttaramulla ITN

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Koswatta Battaramulla Two Story House for Sale
Koswatta Battaramulla Two Story House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
Commercial area for rent

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Lands for Sale Battaramulla
Lands for Sale Battaramulla

35.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - battaramulla koswatte land
battaramulla koswatte land

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Battaramulla Apartment for Sale | AA514
Battaramulla Apartment for Sale | AA514

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Bare land for sale - Battaramulla
Bare land for sale - Battaramulla

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Battaramulla
Room For Rent In Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in battaramulla
Land for sale in battaramulla

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,275,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

61.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,850,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Baththaramulla Town - Coming Soon
Land in Baththaramulla Town - Coming Soon

6.8 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,285,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!