Importers and Dealers of all kind of Vehicles..

அனைத்து விளம்பரங்களும் Royanaa Motors இடமிருந்து (6 இல் 1-6)

கார்கள்-கம்பஹா - Toyota Corolla CE110 1997

Toyota Corolla CE110 1997

178,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 2,450,000

5 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Alto 2015

Suzuki Alto 2015

64,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 2,290,000

9 நாட்கள்
வேன்கள்-கம்பஹா - Nissan Vanette GL 2004

Nissan Vanette GL 2004

134,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 2,850,000

13 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Toyota IST 2004

Toyota IST 2004

162,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,475,000

29 நாட்கள்
வேன்கள்-கம்பஹா - Toyota Hiace Super GL 1999

Toyota Hiace Super GL 1999

176,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 4,750,000

39 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Mercedes Benz E200 Avantgarde 2003

Mercedes Benz E200 Avantgarde 2003

87,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 5,000,000

59 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

மின்னஞ்சல்