Making the World a Smaller Place

அனைத்து விளம்பரங்களும் SMART இடமிருந்து (424 இல் 1-25)

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Jinko Mono Tiger Module 465 W

Jinko Mono Tiger Module 465 W

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 27,500

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Jinko Mono Tiger Module 465 W

Jinko Mono Tiger Module 465 W

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 27,500

சமையலறை பொருட்களை-கம்பஹா - Sowbhagya Non Stick Paniyaram Regular (12 Bowl)

Sowbhagya Non Stick Paniyaram Regular (12 Bowl)

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சமையலறை பொருட்களை

ரூ 2,800

2 நாட்கள்
மின்னணு முகப்பு-கம்பஹா - Kawashi Blender

Kawashi Blender

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, மின்னணு முகப்பு

ரூ 2,950

3 நாட்கள்
மின்னணு முகப்பு-கம்பஹா - PREETHI MIXER GRINDER GALAXY PRO

PREETHI MIXER GRINDER GALAXY PRO

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, மின்னணு முகப்பு

ரூ 14,900

3 நாட்கள்
மின்னணு முகப்பு-கம்பஹா - Bright Rice Cooker 2.8L

Bright Rice Cooker 2.8L

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, மின்னணு முகப்பு

ரூ 4,200

3 நாட்கள்
மின்னணு முகப்பு-கம்பஹா - KAWASHI RICE COOKER 1.8L -RC65

KAWASHI RICE COOKER 1.8L -RC65

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, மின்னணு முகப்பு

ரூ 2,990

3 நாட்கள்
சமையலறை பொருட்களை-கம்பஹா - KAWASHI VACUUM FLASK -600ML

KAWASHI VACUUM FLASK -600ML

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சமையலறை பொருட்களை

ரூ 720

3 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Crecent Led Rechargeable Torch

Crecent Led Rechargeable Torch

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 580

4 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Crecent Led Rechargeable Torch

Crecent Led Rechargeable Torch

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 990

4 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Crescent LED Rechargeable Torch

Crescent LED Rechargeable Torch

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 490

4 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Crecent Led Rechargeable Torch

Crecent Led Rechargeable Torch

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 850

4 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Crecent Led Rechargeable Torch

Crecent Led Rechargeable Torch

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 280

4 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Crecent Led Rechargeable Torch

Crecent Led Rechargeable Torch

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 1,700

4 நாட்கள்
குளியல் மற்றும் சனிட்டரி வெயர்-கம்பஹா - Sensor Soap Dispenser Metal

Sensor Soap Dispenser Metal

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, குளியல் மற்றும் சனிட்டரி வெயர்

ரூ 2,200

4 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - GOLDSTAR LED B22 GLOBE BULB 7W

GOLDSTAR LED B22 GLOBE BULB 7W

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 135

5 நாட்கள்
தளபாடம்-கம்பஹா - DINING TABLE + 4 CHAIRS

DINING TABLE + 4 CHAIRS

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, தளபாடம்

ரூ 19,750

5 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Goldstar Led 5 W B22 Globe Bulb

Goldstar Led 5 W B22 Globe Bulb

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 110

6 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Goldstar Led 9 W B22 Globe Bulb

Goldstar Led 9 W B22 Globe Bulb

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 145

6 நாட்கள்
ஏர் நிபந்தனைகள் மற்றும் மின் பொருத்துதல்கள்-கம்பஹா - Telesonic Sliding Fan

Telesonic Sliding Fan

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, ஏர் நிபந்தனைகள் மற்றும் மின் பொருத்துதல்கள்

ரூ 4,250

6 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Jinko Mono Tiger Module 470 W

Jinko Mono Tiger Module 470 W

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 27,700

6 நாட்கள்
தளபாடம்-கம்பஹா - Dining Table with 6 Chairs

Dining Table with 6 Chairs

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, தளபாடம்

ரூ 26,500

6 நாட்கள்
மின்னணு முகப்பு-கம்பஹா - Bright Heavy Iron

Bright Heavy Iron

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, மின்னணு முகப்பு

ரூ 1,890

6 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - LED SOLAR GLASS DECORATION LIGHT

LED SOLAR GLASS DECORATION LIGHT

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 1,250

6 நாட்கள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கம்பஹா - Goldstar 6 Led Rotating Light with Bluetooth Speaker

Goldstar 6 Led Rotating Light with Bluetooth Speaker

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 1,900

6 நாட்கள்
மின்னணு முகப்பு-கம்பஹா - Sowbhagya Heavy Duty Stylus Mixer Grinder

Sowbhagya Heavy Duty Stylus Mixer Grinder

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, மின்னணு முகப்பு

ரூ 8,990

7 நாட்கள்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  6:00 பிற்பகல்

729, Colombo Road, Mabola, Wattala

வரைபடத்தில் காண்க
0703448XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0703448441
மின்னஞ்சல்