காட்டும் 1-19 of 19 விளம்பரங்கள்

வத்தளை உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Juki Machine Operator - Poland
Juki Machine Operator - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 90,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

2 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Car Mechanic - UAE
Car Mechanic - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

2 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Dairy Farm Automation Engineer -Romania
Dairy Farm Automation Engineer -Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 120,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

2 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Hotel Cleaner (Male/Female) - UAE
Hotel Cleaner (Male/Female) - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 43,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

3 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Receptionist (Female) - UAE
Receptionist (Female) - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 86,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

4 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Yacht Captain - Kuwait
Yacht Captain - Kuwait

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 161,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

4 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Garment Helper - Poland
Garment Helper - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 90,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

13 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Dairy Farm Workers - Romania
Dairy Farm Workers - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 80,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

15 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Pastry Cooks - Romania
Pastry Cooks - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 90,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

16 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - European Cooks - Poland
European Cooks - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 85,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

16 நாள்
Manicure Cum Pedicure Technician - Dubai

Worldwide Recruiting Agency

ரூ 77,400 மாதத்துக்கு

கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

36 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Waiter (Male/Female) - Kuwait
Waiter (Male/Female) - Kuwait

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 60,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

42 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Cook European Cuisine - Poland
Cook European Cuisine - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 85,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

42 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Nanny-Romaina
Nanny-Romaina

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 88,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

44 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Commi 1 - Poland
Commi 1 - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 85,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

45 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Chinese Chef - Romania
Chinese Chef - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 120,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

45 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Baker - Poland
Baker - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 85,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

45 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - General Worker - Poland
General Worker - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

45 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Commi 3 Butchery-Poland
Commi 3 Butchery-Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 73,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

46 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்