காட்டும் 1-16 of 16 விளம்பரங்கள்

வத்தளை உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Hotel Room Attendant - Romania
Hotel Room Attendant - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 73,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

2 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Commi 1(Italian Dishes) - Uae
Commi 1(Italian Dishes) - Uae

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 100,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

2 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Park Attendants (Cleaners)(Male/Female) - Dubai
Park Attendants (Cleaners)(Male/Female) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 75,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Steward (Male/Female) - Dubai
Steward (Male/Female) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 75,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Waiter (Male/Female) - Dubai
Waiter (Male/Female) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 87,500 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Com-mi 3 - Dubai
Com-mi 3 - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 87,500 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Ride & Attraction Attendant- Dubai
Ride & Attraction Attendant- Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 87,500 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Guest Service Attendant - Dubai
Guest Service Attendant - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 87,500 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Audio Video Technician- Dubai
Audio Video Technician- Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 200,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Junior Mechanical Technician (Rides & Show) - Dubai
Junior Mechanical Technician (Rides & Show) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 125,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Mechanical Technician (Rides & Show) - Dubai
Mechanical Technician (Rides & Show) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 200,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
Bell Boy - Dubai

Worldwide Recruiting Agency

ரூ 70,000 மாதத்துக்கு

கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

14 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Hotel Assistant - Romania
Hotel Assistant - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 72,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Cleaners (Male/Female)-Romania
Cleaners (Male/Female)-Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 73,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

24 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Factory Helpers - Romania
Factory Helpers - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 72,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

31 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Chef De Partie - QATAR
Chef De Partie - QATAR

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 125,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

53 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்