வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 37 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் வெளிநாட்டு வேலைகள்

வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - ජල නළ කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්
ජල නළ කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

1 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Juki Machine Operator - Poland
Juki Machine Operator - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 90,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

3 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Car Mechanic - UAE
Car Mechanic - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

3 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Dairy Farm Automation Engineer -Romania
Dairy Farm Automation Engineer -Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 120,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

3 நாள்
Fruits Packers - Taiwan

kingGo Holding

ரூ 185,000 மாதத்துக்கு

கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

4 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Hotel Cleaner (Male/Female) - UAE
Hotel Cleaner (Male/Female) - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 43,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

4 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Receptionist (Female) - UAE
Receptionist (Female) - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 86,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Yacht Captain - Kuwait
Yacht Captain - Kuwait

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 161,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

5 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - ගෘහසේවිකා - සීෂෙල්ස්
ගෘහසේවිකා - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - වඩු කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්
වඩු කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - මේසන්වරුන් - සීෂෙල්ස්
මේසන්වරුන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - BSC Optometrist - Seychelles
BSC Optometrist - Seychelles

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Automobile Technicians -Thailand
Automobile Technicians -Thailand

AGNK Mechanical Engineers

கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

11 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Garment Helper - Poland
Garment Helper - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 90,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

14 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Dairy Farm Workers - Romania
Dairy Farm Workers - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 80,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

16 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Pastry Cooks - Romania
Pastry Cooks - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 90,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - European Cooks - Poland
European Cooks - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

ரூ 85,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

17 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Tailor - Seychelles
Tailor - Seychelles

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

18 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Maintainer - Seychelles
Maintainer - Seychelles

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

18 நாள்
Fast Food Workers - Seychelles

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

19 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Packing Operator Seychelles
Packing Operator Seychelles

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

19 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - වාහන විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්
වාහන විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

19 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - House Maid - Singapore
House Maid - Singapore

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

ரூ 60,000 மாதத்துக்கு

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

22 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - Auto Electrician - Seychelles
Auto Electrician - Seychelles

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

26 நாள்
வெளிநாட்டு வேலைகள்-கம்பஹா - PET Bottle Technician - Seychelles
PET Bottle Technician - Seychelles

Thaj Enterprises

அங்கத்துவம்கம்பஹா, வெளிநாட்டு வேலைகள்

32 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்