காட்டும் 1-19 of 19 விளம்பரங்கள்

இலங்கை உள் தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 7,500

2 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கம்பஹா - Laptop repair training course
Laptop repair training course

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 10,000

3 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கம்பஹா - LED LCD TV repair training course
LED LCD TV repair training course

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 30,000

3 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - LCD/LED TV Repair Course
LCD/LED TV Repair Course

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,000

4 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கம்பஹா - Mobile Phone Repairing Full Course
Mobile Phone Repairing Full Course

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 10,500

5 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கண்டி - LED Board Cousre
LED Board Cousre

கண்டி, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,500

7 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கம்பஹா - කේක් සෑදීමේ එක් දින වැඩ මුලුව
කේක් සෑදීමේ එක් දින වැඩ මුලුව

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 2,500

14 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கம்பஹா - Saloon academy- new classes
Saloon academy- new classes

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 30,000

14 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கம்பஹா - PCB Design and Layout
PCB Design and Layout

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 3,000

16 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கண்டி - CCTV Course
CCTV Course

கண்டி, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,500

21 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கண்டி - Computer Hardware Workshop
Computer Hardware Workshop

கண்டி, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,500

21 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-களுத்துறை - Engineering Draughtsmanship Course
Engineering Draughtsmanship Course

களுத்துறை, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 20,000

35 நாள்
Workshops Career guidance after O/L

மட்டக்களப்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

39 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கம்பஹா - Beauty Courses
Beauty Courses

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 40,000

41 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Screen Printing Class
Screen Printing Class

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 8,000

44 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - CCTV Technician Course
CCTV Technician Course

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,500

44 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - MOBILE PHONE REPAIRING COURSE
MOBILE PHONE REPAIRING COURSE

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 9,990

49 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-களுத்துறை - Laptop repair training course
Laptop repair training course

களுத்துறை, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 5,000

49 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Diploma in SPA Therapy
Diploma in SPA Therapy

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 40,000

54 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்