காட்டும் 1-22 of 22 விளம்பரங்கள்

இலங்கை உள் தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 7,500

முதல் விளம்பரம்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கண்டி - CCTV course
CCTV course

கண்டி, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,500

முதல் விளம்பரம்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கண்டி - CCTV course
CCTV course

கண்டி, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,500

தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கம்பஹா - T,shirt Printing Class
T,shirt Printing Class

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 7,500

1 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Typewriting Shorthand Classes
Typewriting Shorthand Classes

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 1,000

3 நாள்
NAITA Electrical Class

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 500

4 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Revit House Plan Class
Revit House Plan Class

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 25,000

5 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - D W Lapidary Solutions - & Gem cutting Training Courses
D W Lapidary Solutions - & Gem cutting Training Courses

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 25,000

6 நாள்
Hair Dressing & Beauty Therapy courses

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 15,000

7 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Diploma in Phone & Laptop Repairing course
Diploma in Phone & Laptop Repairing course

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 7,500

18 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Computer Hardware Course
Computer Hardware Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 5,500

18 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - Bridal Masterclass From Germany
Bridal Masterclass From Germany

யாழ்ப்பாணம், தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 7,520

29 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கண்டி - LED Panel workshop
LED Panel workshop

கண்டி, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,500

29 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 7,500

31 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - CCTV Technician Course
CCTV Technician Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 9,000

31 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - REVIT CLASS
REVIT CLASS

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 15,000

37 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - WHARF ACADEMY
WHARF ACADEMY

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 15,000

38 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - LAPTOP REPAIR COURSE
LAPTOP REPAIR COURSE

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 5,000

41 நாள்
උසස් ජ්‍යොතිෂ පන්තිය

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 2,400

46 நாள்
Dressmaking Classes.

கம்பஹா, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 750

46 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Revit software (company Visit) training
Revit software (company Visit) training

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 15,000

48 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - AutoCAD 2018-company visit
AutoCAD 2018-company visit

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 15,000

51 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Mobile Phone Repair Course
Mobile Phone Repair Course

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 11,990

52 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Driving Lessons
Driving Lessons

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 700

55 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்