காட்டும் 1-20 of 20 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு உள் தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Engineering Classes - Arduino, IOT, RPI
Engineering Classes - Arduino, IOT, RPI

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 1,000

10 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Diploma In Hair Dressing NVQ L4
Diploma In Hair Dressing NVQ L4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 10,000

13 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Personal Grooming
Personal Grooming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 10,000

13 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Diploma In Nail Technology
Diploma In Nail Technology

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 1

13 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Eye Lash Extensions
Eye Lash Extensions

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 15,000

13 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Diploma In Beauty Therapy NVQ L4
Diploma In Beauty Therapy NVQ L4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 90,000

13 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Cake Baking & Decoration Training Class
Cake Baking & Decoration Training Class

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 15,000

16 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Sewing Classes
Sewing Classes

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 2,000

34 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Eye Lash Extensions
Eye Lash Extensions

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 15,000

34 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Hair cut & Setting Short course
Hair cut & Setting Short course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 30,000

34 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Advance Hair style Technique
Advance Hair style Technique

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 9,500

34 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Phone repair course
Phone repair course

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 7,990

38 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Aari Embroidery Work classes
Aari Embroidery Work classes

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 25,000

41 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Computer Hardware Course
Computer Hardware Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,500

48 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Hair dressing & Beauty therapy Diploma
Hair dressing & Beauty therapy Diploma

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

51 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Diploma In Nail Technology
Diploma In Nail Technology

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

54 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - LCD/LED TV Repair course
LCD/LED TV Repair course

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 4,000

56 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 7,500

57 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - CCTV Technician Course
CCTV Technician Course

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 9,000

57 நாள்
தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்-கொழும்பு - Phone repair class
Phone repair class

கொழும்பு, தொழிற்கல்வி கல்வி நிறுவனங்கள்

ரூ 18,500

57 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்