காட்டும் 1-25 of 46 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Cement Block Machine (Block gal Machine)
Cement Block Machine (Block gal Machine)

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 110,000

முதல் விளம்பரம்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 15 hp Three Phase Brand New
15 hp Three Phase Brand New

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 73,500

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Single Phase 3 hp Brand New
Single Phase 3 hp Brand New

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 19,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 3hp Single Phase Motor
3hp Single Phase Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 26,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 3 hp Brand New Three Phase Motor
3 hp Brand New Three Phase Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 23,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 1.5 hp Three Phase Gear Motor Brand New
1.5 hp Three Phase Gear Motor Brand New

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 45,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Block gal machine
Block gal machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 48,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Flour Mixing Machine
Flour Mixing Machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 80,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Gear Motor Brand New
Gear Motor Brand New

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 90,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Conveyor Motor
Conveyor Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 75,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Gear Motor Brand New 1hp
Gear Motor Brand New 1hp

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 37,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Single Phase Motor Brand New
Single Phase Motor Brand New

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 21,500

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Brand New Three Phase Motor
Brand New Three Phase Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 49,500

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Three phase Brand New Motor
Three phase Brand New Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 123,500

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Reconditioned Blower Motor
Reconditioned Blower Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 38,000

8 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 200L Compressor
200L Compressor

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 155,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - bending machine
bending machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 750,000

13 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Air Compressor
Air Compressor

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 650,000

14 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Numetic Tube well machine
Numetic Tube well machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 6,500,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Plate Press brake and Cutting Machine
Plate Press brake and Cutting Machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 3,050,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 40 hp Brand new three phase motor
40 hp Brand new three phase motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 165,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Three Phase Brand New 40 hp
Three Phase Brand New 40 hp

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 209,500

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 5hp Brand New Single Phase Motor
5hp Brand New Single Phase Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 34,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 5 hp Reconditioned Three Phase Motor
5 hp Reconditioned Three Phase Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 24,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Wire Lug Tool
Wire Lug Tool

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 10,500

20 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 20 Hp Three Phase Motor
20 Hp Three Phase Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 82,500

20 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்