காட்டும் 1-19 of 19 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Transformer and fan coil winder
Transformer and fan coil winder

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 8,500

முதல் விளம்பரம்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Transformer and fan coil winder
Transformer and fan coil winder

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 8,500

2 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Block Gal Machine (Cement)
Block Gal Machine (Cement)

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 125,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Bakery Dugg Sheeter
Bakery Dugg Sheeter

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 85,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Bakery Floor Mixer
Bakery Floor Mixer

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 95,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Vacker machine
Vacker machine

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 80,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - BBQ machine
BBQ machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 60,000

18 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Kohubath Blending machine
Kohubath Blending machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 290,000

22 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Induction Motor
Induction Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 8,500

23 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Vibrator Motor Single Phase Brand New
Vibrator Motor Single Phase Brand New

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 9,500

23 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Blower Motor
Blower Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 110,000

24 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Diasco expeller Coconut oil Machine
Diasco expeller Coconut oil Machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 95,000

36 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Vibrator Motor 3 Phase Brand New
Vibrator Motor 3 Phase Brand New

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 15,000

39 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Gear Motor Brand New
Gear Motor Brand New

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 37,000

40 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Food Trailer-Movable Cafe-Truck Kitchen
Food Trailer-Movable Cafe-Truck Kitchen

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,150,000

40 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Blower Motor
Blower Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 25,000

44 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Convayor Motor
Convayor Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 32,500

44 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Gear Motor Three Phase
Gear Motor Three Phase

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 75,000

44 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Three Phase Gear Motor
Three Phase Gear Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 49,250

44 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Digital Printing Machine
Digital Printing Machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 575,000

58 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்