காட்டும் 1-25 of 68 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் வணிகம் மற்றும் கைத்தொழில்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Wood carving machine
Wood carving machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,300,000

2 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-புத்தளம் - Brush less Generator AVR
Brush less Generator AVR

அங்கத்துவம்புத்தளம், சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 8,500

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Brand New Three Phase Motor
Brand New Three Phase Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 86,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Brand New Motor Three Phase
Brand New Motor Three Phase

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 168,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Brand New Vibrator Motor
Brand New Vibrator Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 25,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Three Phase 20hp Brand New Motor
Three Phase 20hp Brand New Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 108,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Bread Slicer
Bread Slicer

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 120,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - AIRMAN 600 HIDROLIC COM..
AIRMAN 600 HIDROLIC COM..

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 4,225,000

4 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-புத்தளம் - Roofs
Roofs

புத்தளம், மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 500,000

5 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-புத்தளம் - කුරුදු දර,කොම්පෝස්ට් පොහොර
කුරුදු දර,කොම්පෝස්ට් පොහොර

புத்தளம், மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,000

5 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-புத்தளம் - DEWOO GENERATOR 100 KW
DEWOO GENERATOR 100 KW

புத்தளம், சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,700,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 7.5 hp Single Phase Motor Brand New
7.5 hp Single Phase Motor Brand New

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 52,500

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Cashew Cutting Machine
Cashew Cutting Machine

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 180,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - JUKI Single Needle
JUKI Single Needle

புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 190,000

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Reconditioned Motor Three Phase 30 hp
Reconditioned Motor Three Phase 30 hp

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 100,000

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 7.5 hp Three Phase Reconditioned Motor
7.5 hp Three Phase Reconditioned Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 35,000

11 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-புத்தளம் - Gadol ( No.1 Gadol)
Gadol ( No.1 Gadol)

புத்தளம், மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 9

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - 5hp Brand New Single Phase Motor
5hp Brand New Single Phase Motor

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 39,000

14 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Industrial Rice Steamer Cart
Industrial Rice Steamer Cart

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 85,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Potato peeler machine
Potato peeler machine

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 101,671

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Commercial Four Burner with Oven
Commercial Four Burner with Oven

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 300,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Commercial Deep Fryer
Commercial Deep Fryer

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 30,235

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Food Mixture Machine
Food Mixture Machine

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 111,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Dough Sheeter Machine
Dough Sheeter Machine

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 574,650

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-புத்தளம் - Commercial Gas Oven
Commercial Gas Oven

அங்கத்துவம்புத்தளம், தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 104,000

19 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்