காட்டும் 1-25 of 112 விளம்பரங்கள்

நுகேகொட உள் வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - CCTV Cameras, DVR's, NVR's
CCTV Cameras, DVR's, NVR's

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 4,500

முதல் விளம்பரம்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb
Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 395

முதல் விளம்பரம்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - MOTOR ELECTRONIC DIY KITS
MOTOR ELECTRONIC DIY KITS

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 1,500

வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - NODE MCU ESP8266 DEVELOPMENT BOARD
NODE MCU ESP8266 DEVELOPMENT BOARD

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 1,250

வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - Swimming Pool Chlorine pH Meter Tester
Swimming Pool Chlorine pH Meter Tester

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 7,000

1 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - LED Name Board (LED ඩිජිටල් නාමපුවරු)
LED Name Board (LED ඩිජිටල් නාමපුවරු)

கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 6,000

2 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - non used sterilizing machine
non used sterilizing machine

கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 7,000

2 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - IR WIRELESS REMOTE
IR WIRELESS REMOTE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 315

2 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - PHOTORESISTOR SENSOR MODULE
PHOTORESISTOR SENSOR MODULE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 185

2 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - REAL TIME CLOCK MODULE
REAL TIME CLOCK MODULE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 205

2 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - GAS ALARM SENSOR
GAS ALARM SENSOR

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 520

2 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - ATMEGA 328 MICRO-CONTROLLER BOARD
ATMEGA 328 MICRO-CONTROLLER BOARD

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 1,550

2 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - LCD CHARACTER KEYPAD DISPLAY
LCD CHARACTER KEYPAD DISPLAY

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 685

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - PRO MINI ADJUSTABLE ARDUINO
PRO MINI ADJUSTABLE ARDUINO

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 620

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - LEONARDO PRO MICRO ARDUINO
LEONARDO PRO MICRO ARDUINO

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 1,250

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - BATTERY CHARGING MODULE 1A
BATTERY CHARGING MODULE 1A

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 120

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - DC-DC CONVERTER STEP DOWN MODULE
DC-DC CONVERTER STEP DOWN MODULE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 250

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - PIR MOTION SENSOR
PIR MOTION SENSOR

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 280

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - WIRELESS GSM GPRS MODULE
WIRELESS GSM GPRS MODULE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 950

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - RFID READER IC CARD PROXIMITY MODULE
RFID READER IC CARD PROXIMITY MODULE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 650

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - DIGITAL THERMOSTAT MODULE
DIGITAL THERMOSTAT MODULE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 855

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - DC-DC ADJUSTABLE STEP-DOWN MODULE
DC-DC ADJUSTABLE STEP-DOWN MODULE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 360

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - ULTRASONIC SENSOR
ULTRASONIC SENSOR

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 248

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - CHARACTER LCD DISPLAY MODULE
CHARACTER LCD DISPLAY MODULE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 430

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - I2C SERIAL INTERFACE MODULE
I2C SERIAL INTERFACE MODULE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 325

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - ARDUINO UNO R3
ARDUINO UNO R3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 1,490

3 நாள்
வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்-கொழும்பு - Finger print time attendance system
Finger print time attendance system

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்

ரூ 10,000

5 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்