காட்டும் 1-25 of 82 விளம்பரங்கள்

மகரகம உள் நிலம்

நிலம்-கொழும்பு - Land for sale Maharagama
Land for sale Maharagama

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 915,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கொழும்பு - මහරගම ඉතා අඩු මිලට ඉඩමක්
මහරගම ඉතා අඩු මිලට ඉඩමක්

6.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 550,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கொழும்பு - Best land in Maharagama
Best land in Maharagama

6.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 545,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

நிலம்-கொழும்பு - Residential 12P land Sale in Maharagama
Residential 12P land Sale in Maharagama

12.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 8,400,000 மொத்த

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale @ Maharagama
Land For Sale @ Maharagama

6.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale Maharagama
Land for sale Maharagama

18.32 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 15,114,000 மொத்த

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale Maharagama
Land for Sale Maharagama

6.78 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 545,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 80 PERCHES LAND NEAR HOMAGAMA TOWN
80 PERCHES LAND NEAR HOMAGAMA TOWN

80.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 120,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

9 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale - Maharagama
Land For Sale - Maharagama

42.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 880,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

9 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - High level rd face 20p Maharagama
High level rd face 20p Maharagama

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,700,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

11 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Bare land for sale in Maharagama
Bare land for sale in Maharagama

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 24,000,000 மொத்த

12 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land in Maharagama
Land in Maharagama

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 9,000,000 மொத்த

13 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Maharagama
Land for sale in Maharagama

47.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 37,600,000 மொத்த

13 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - මහරගම ඉතා අඩු මිලට ඉඩමක්
මහරගම ඉතා අඩු මිලට ඉඩමක්

6.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 550,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

13 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 93 P COMMERCIAL LAND SALE MAHARAGAMA
93 P COMMERCIAL LAND SALE MAHARAGAMA

93.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

13 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Maharagama
Land for Sale in Maharagama

8.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,000,000 மொத்த

14 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Paddy Land sale in Maharagama
Paddy Land sale in Maharagama

120.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 120,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

14 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

19.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 5,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

15 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale
Land for sale

7.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 6,562,000 மொத்த

15 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in maharagama
Land for sale in maharagama

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 4,400,000 மொத்த

15 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Maharagama
Land for sale in Maharagama

25.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 650,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

16 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 7p. Land in maharagama
7p. Land in maharagama

7.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 800,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

16 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 20 P GOOD BARE LAND SALE MAHARAGAMA
20 P GOOD BARE LAND SALE MAHARAGAMA

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,025,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

16 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Maharagama
Land for sale in Maharagama

10.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 725,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

16 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale in Maharagama
Land For Sale in Maharagama

6.0 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 850,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

17 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - මහරගම නගරයට අසන්නව ඉඩමක් ව්කිනිමට.
මහරගම නගරයට අසන්නව ඉඩමක් ව්කිනිමට.

7.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,475,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

17 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Maharagama
Land for Sale in Maharagama

8.06 பேர்ச்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

18 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்