உங்கள் விளம்பரத்தை ஊக்குவியுங்கள் ikman.lk வேகமாக விற்க - இலங்கை மிகப்பெரிய சந்தையில்

ikman.lk போன்ற ஒரு பிரபலமான சந்தையில் வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் ஆயிரக்கணக்காக இருக்கின்றனர்- எப்படி நீங்கள் உங்கள் விளம்பரத்தை தனித்து விளங்கச் செய்யலாம்?

ஒரு விளம்பரத்தினை ikman.lk வெளியீடு செய்ய இலவசமாக இருக்கும் அதேவேளை புதிய வாடிக்கையாளர்களை விரைவாகவும் எளிதாகவும் அடைய எண்ணும் வணிக முயற்சிகளுக்கு, கூடுதல் விருப்பங்களினை வழங்கும் பொருட்டு பெனர் விளம்பர வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றது. தனித்துவமாக விளங்கவும் மற்றும் அதிகமான வாடிக்கையாளர்களை இலகுவாகவும் வேகமாகவும் பெற்று கொள்ள முடியும்

வேகமாக உங்கள் பொருட்களை விற்பனை செய்ய வேண்டுமா?
எமது விற்பனை மேம்படுத்தல்முறைகளின் மூலம் உங்கள் பொருட்களை வேகமாக விற்பனை செய்ய முடியும்.
உங்கள் பொருட்களையும் விற்பனை மேம்படுத்தல்முறைகளுக்குட்படுத்துங்கள்
உங்கள் விளம்பரத்தினை வெளியீடு செய்து கடைசி பக்கத்திலுள்ள பொத்தானை "உங்கள் விளம்பரத்தை ஊக்குவியுங்கள்" அழுத்துவதன் மூலமோ அல்லது எற்கனவே நீங்கள் வெளியீடு செய்த விளம்பரத்திற்கு சென்று "உங்கள் விளம்பரத்தை ஊக்குவியுங்கள்" பொத்தானை அழுத்த வேண்டும்

 • அதிக பார்வைகளை பெற்றிட

  எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் மேலும் மக்கள் உங்கள் விளம்பரத்தை காண்பதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் விளம்பரம் மேம்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் நேரம் மற்றும் முயற்சி சேமிக்க - இன்னும் பதில்கள் கிடைக்கும்.

 • ஒரு நல்ல விலையில் வேகமாக விற்க

  ஆர்வமுள்ள வாங்குனர்கள் அதிகமாக இருப்பதினால் உங்கள் பொருளை நீங்கள் விரும்பும் விலையில் விற்பனை செய்வதற்கு அதிக வாய்ப்பகள் உண்டு


எங்கள் விற்பனை மேம்பாட்டு விளம்பரங்கள்

7 நாட்களுக்கான முதல் விளம்பரம்

ஒவ்வொரு விளம்பர பட்டியல் பக்கங்களிலும் முதல் இரண்டு இடங்கள் Top Ad க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் Top Ad இல் உங்கள் விளம்பரத்தை இடுவதன் மூலம் அந்த இடங்களில் உங்கள் விளம்பரத்தை காண்பிக்க முடியும். இது உங்களுக்கு 10 மடங்கு பார்வையாளர்களை பெற்றுத் தரும்.

 • Top Adsகள் மிகவும் தனித்துவமானவை- ஏனைய விளம்பரங்களை விட அளவில் பெரியவை, மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும். அத்துடன் "உயர்மட்ட விளம்பரங்கள்" என தெளிவாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கும்

 • பதியப்பட்ட அனைத்து Top Ad களுக்கும் Top Ad பகுதியில் தோன்றுவதற்கு சமனான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும்.Top Ad இன் 1000இற்கும் மேற்பட்ட பதிவுகள் அதிகமாக பார்வையாளர்களை பெற்றுகொள்ளும். குறித்த 7 நாட்களில் இன் 1000இற்கும் மேற்பட்ட பதிவுகள் தினமும் அதிகமாக பார்வையாளர்களை பெற்றுகொள்ளும்

 • சிறந்த விளம்பர பட்டியலில் சேர்ந்து கூடுதலாக, உங்கள் விளம்பரத்தை ஒரு வழக்கமான விளம்பர என posted. எனவே, நீங்கள் உங்கள் வழக்கமான விளம்பரத்தை ஒரு Daily பம்ப் வரை பதவி உயர்வு சேர்க்க முடியும்.


தினசரி Bump Up 7 நாட்களுக்கு

Daily Bump Up 7 நாட்களுக்கு ஒரு நாள் ஒரு முறை வழக்கமான விளம்பர பட்டியல்கள் மேல் உங்கள் விளம்பரத்தை நகர்கிறது. 5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறைகள் காட்சிபடுத்துகிறது. அது உங்கள் விளம்பரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் மறுபிரசுரம் செய்கின்றது

 • Daily Bump Up விளம்பரங்கள் மூலம் அதிக பார்வைகளை மேலதிக சிரமங்கள் எதுவுமின்றி பெற்ற கொள்ள முடியும்.

 • வழமைப்போல் பக்கங்கள் அடுத்த bump up வரை கீழே நகர்த்தப்பட்டுள்ளன,இச்செயற்பாடு 7 நாட்களுக்கு திரும்ப செய்யப்படும்

எங்கள் குழுவின் உறுப்பினராகி உங்கள் வர்த்தகத்தினை விருத்தியடைய செய்திடுங்கள்

அங்கத்துவமானது மேலதிக டாப் அட்ஸ் பம்ப் அட்ஸ் மேம்படுத்தல்களை உள்ளடக்கி உள்ளதோடு ikman.lk இல் வர்த்தகத்தை பெரிதாக வளர்த்துக் கொள்வதற்கான அமசங்களையும் கொண்டுள்ளது.