Where Dreams Come Home

அனைத்து விளம்பரங்களும் SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd இடமிருந்து (155 இல் 1-25)

நிலம்-அனுராதபுரம் - සින්නක්කර ඉඩමක් විකිනීමට - අනුරාධපුර

සින්නක්කර ඉඩමක් විකිනීමට - අනුරාධපුර

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 175,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - අනුරාධපුර මහ නගර සීමාවෙන් සින්නක්කර ඉඩමක්

අනුරාධපුර මහ නගර සීමාවෙන් සින්නක්කර ඉඩමක්

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 165,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-குருணாகலை - Land for sale in Ibbagamuwa

Land for sale in Ibbagamuwa

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 87,500 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-குருணாகலை - Land for Sale in Ibbagamuwa

Land for Sale in Ibbagamuwa

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 85,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-குருணாகலை - Land for sale - Ibbangamuwa

Land for sale - Ibbangamuwa

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 85,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-குருணாகலை - Land for sale ඉබ්බාගමුව තල්ගොඩපිටිය

Land for sale ඉබ්බාගමුව තල්ගොඩපිටිය

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 85,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - Land in Ibbagamuwa

Land in Ibbagamuwa

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 85,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - Land in Bingiriya

Land in Bingiriya

16.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 33,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

5 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - අගනා බිම් කොටසක හිමිකරුවකු වන්න - ඉබ්බාගමුව

අගනා බිම් කොටසක හිමිකරුවකු වන්න - ඉබ්බාගමුව

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 85,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - Land Sale in Ibbagamuwa

Land Sale in Ibbagamuwa

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 1,275,000 மொத்த

6 நாட்கள்
நிலம்-மாத்தளை - කුරුණෑගල අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නයෙන් බිම් කොටස් - ඉබ්බාගමුව

කුරුණෑගල අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නයෙන් බිම් කොටස් - ඉබ්බාගමුව

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

மாத்தளை, நிலம்

ரூ 85,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - සුපිරි බිම් කොටස් - ඉබ්බාගමුව

සුපිරි බිම් කොටස් - ඉබ්බාගමුව

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 87,500 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாட்கள்
நிலம்-அனுராதபுரம் - බිම් කොටස් - කුරුණෑගල ඉබ්බාගමුව

බිම් කොටස් - කුරුණෑගල ඉබ්බාගමුව

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

அனுராதபுரம், நிலம்

ரூ 87,500 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - වටිනා ඉඩමක්,නිස්කලංකපරිසරයක් - වැල්ලරාව

වටිනා ඉඩමක්,නිස්කලංකපරිසරයක් - වැල්ලරාව

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 33,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - නගරයට සමීපයෙන් ඉඩමක් - ඉබ්බාගමුව

නගරයට සමීපයෙන් ඉඩමක් - ඉබ්බාගමුව

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 85,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

6 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - ඉඩමක් විකිනීමට හලාවත

ඉඩමක් විකිනීමට හලාවත

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 33,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - Land for Sale in Wariyapola

Land for Sale in Wariyapola

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 90,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

14 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - ඉඩමක් විකිනීමට හලාවත

ඉඩමක් විකිනීමට හලාවත

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 33,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

16 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - පර්චස් 15 ක් විකිණීමට හිදගොල්ල

පර්චස් 15 ක් විකිණීමට හිදගොල්ල

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 90,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

17 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - Land in Wariyapola

Land in Wariyapola

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 90,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

17 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - අවසාන බිම් කොටස් තුන දිගන්වෙල

අවසාන බිම් කොටස් තුන දිගන්වෙල

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 33,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

19 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - Land for sale බිංගිරිය

Land for sale බිංගිරිය

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 33,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

19 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - ඉඩමක් විකිනීමට බිංගිරිය

ඉඩමක් විකිනීමට බිංගිරිය

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 33,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

21 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - ඉඩමක් විකිනීමට බිංගිරිය

ඉඩමක් විකිනීමට බිංගිරිය

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 33,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

21 நாட்கள்
நிலம்-குருணாகலை - Land for Sale in Halawata

Land for Sale in Halawata

20.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

குருணாகலை, நிலம்

ரூ 33,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

21 நாட்கள்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:30 முற்பகல் –  4:30 பிற்பகல்

No.85,Ihala Kadigamuwa,Kadigamuwa.

0706281XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0706281281
மின்னஞ்சல்