காட்டும் 1-25 of 36 விளம்பரங்கள்

குருணாகலை உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Airman PDW 380 Welding Generator
Airman PDW 380 Welding Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 385,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Generater
Generater

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 84,000

6 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - KVA 260 Generator
KVA 260 Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,250,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Generators - 10 KVA
Generators - 10 KVA

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 575,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Japan Robin Generator
Japan Robin Generator

குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 30,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 75KW / 125KW Generator
75KW / 125KW Generator

குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 200,000

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Yanmar 4Kva Genaretor
Yanmar 4Kva Genaretor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 120,000

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Hyundai 40Kva Genaretor
Hyundai 40Kva Genaretor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 625,000

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Generater - YDG 500 TS
Generater - YDG 500 TS

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 275,000

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Welding Generater
Welding Generater

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 475,000

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Generater - KVA 220
Generater - KVA 220

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,300,000

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 150 KVA Soundproof Generator
Denyo 150 KVA Soundproof Generator

குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,300,000

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 150 KVA Soundproof Generator
Denyo 150 KVA Soundproof Generator

குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,300,000

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Pds 70 air compressor
Pds 70 air compressor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 390,000

27 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 125 kva English generator
125 kva English generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 995,000

27 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 45 ES Generator
45 ES Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,395,000

30 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 25 Kva generator
25 Kva generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 890,000

30 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 180 super silent compressor
180 super silent compressor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,090,000

30 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - AirMan 90Kva Genaretor
AirMan 90Kva Genaretor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,450,000

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 125Kva Genaretor
Denyo 125Kva Genaretor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,050,000

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 500 KVA Generator
500 KVA Generator

குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,650,000

33 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 3 Kva Yanmar Diesel Light Generator
3 Kva Yanmar Diesel Light Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 290,000

37 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo welding generator
Denyo welding generator

குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 280,000

39 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 125 kva English generator
125 kva English generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 990,000

52 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 25 Kva generator
25 Kva generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 890,000

52 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்