காட்டும் 1-25 of 54 விளம்பரங்கள்

குருணாகலை உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 800Kva Generator
Denyo 800Kva Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 6,500,000

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - DENVO KVA 35 Generators
DENVO KVA 35 Generators

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,195,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Air Man SDG 100 Supper Silent Generator
Air Man SDG 100 Supper Silent Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,100,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Nipon Sharyo Generators - NES 220
Nipon Sharyo Generators - NES 220

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,500,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 150 KVa Generator
Denyo 150 KVa Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,650,000

7 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo Generator - DCA 75
Denyo Generator - DCA 75

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,850,000

7 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Nipon Sharyo Generators - NES 90
Nipon Sharyo Generators - NES 90

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,100,000

7 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Mitsubishi 150 KVA Genaretor
Mitsubishi 150 KVA Genaretor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,400,000

16 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 125kva generator
125kva generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,090,000

16 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 20KVA (Three Phase)
20KVA (Three Phase)

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,235,000

19 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo Generator 60kva ( DCA-60ESH )
Denyo Generator 60kva ( DCA-60ESH )

குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,780,000

24 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo KVA 15 ES Generator
Denyo KVA 15 ES Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 775,000

25 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo KVA 60 ES(New Type )Generator
Denyo KVA 60 ES(New Type )Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,950,000

26 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 20KVA(Single Phase)
20KVA(Single Phase)

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 925,000

26 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Air Man Comprellor 90
Air Man Comprellor 90

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 550,000

27 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - KVA 45 Excelent Silent Generator
KVA 45 Excelent Silent Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,575,000

27 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Diesel Generators 6.5 KVA
Diesel Generators 6.5 KVA

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 220,000

27 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 2.7kva Diesel Generator
2.7kva Diesel Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 225,000

28 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 60 Kva Generator
Denyo 60 Kva Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,590,000

29 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 150Kva Genaretor
Denyo 150Kva Genaretor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,450,000

29 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 800Kva Generator
Denyo 800Kva Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 6,500,000

29 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Airman 10 Kva Welding Genaretor
Airman 10 Kva Welding Genaretor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 375,000

29 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - 40 Kva Open Type Generator
40 Kva Open Type Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 675,000

29 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 13Kva Generator
Denyo 13Kva Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 775,000

29 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 60 Kva Genaretor
Denyo 60 Kva Genaretor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,390,000

29 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Yanmar 3Kva Genaretor
Yanmar 3Kva Genaretor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 115,000

29 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்