வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 234 விளம்பரங்கள்

குருணாகலை உள் வணிகம் மற்றும் கைத்தொழில்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Milling machine
Milling machine

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 375,000

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo 800Kva Generator
Denyo 800Kva Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 6,500,000

முதல் விளம்பரம்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - FMT machine( lingus machine )
FMT machine( lingus machine )

குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 600,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - EH12 Wacker
EH12 Wacker

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 155,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - TWIN Machine
TWIN Machine

குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 350,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Denyo KVA 25 Excelent Silent Generator
Denyo KVA 25 Excelent Silent Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,095,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - DENVO KVA 35 Generators
DENVO KVA 35 Generators

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,195,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - DENVO 10 KVA Brand new Generator
DENVO 10 KVA Brand new Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 590,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Air Man SDG 100 Supper Silent Generator
Air Man SDG 100 Supper Silent Generator

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,100,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - EH12 Belt Drive Wacker
EH12 Belt Drive Wacker

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 100,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Tacom EY20 Plate Wacker
Tacom EY20 Plate Wacker

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 60,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Sakai EH09 Wacker
Sakai EH09 Wacker

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 105,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - MEIHO EH12 WACKER
MEIHO EH12 WACKER

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 155,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Mikasa EC10 Wacker
Mikasa EC10 Wacker

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 105,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Scroll Saw Machine-Spectra
Scroll Saw Machine-Spectra

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 65,850

2 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Tacom EH12 Wacker
Tacom EH12 Wacker

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 175,000

2 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Denyo PDS 540 Compressor
Denyo PDS 540 Compressor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,400,000

2 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Airman PDS 175S Compresor
Airman PDS 175S Compresor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 775,000

2 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Airman PDS70 Compresor
Airman PDS70 Compresor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 270,000

2 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Denyo PDS 90 Compresor
Denyo PDS 90 Compresor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 390,000

2 நாள்
சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்-குருணாகலை - VEHICLE PERMIT
VEHICLE PERMIT

குருணாகலை, சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்

ரூ 12,500,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Denyo 185ss Air Compressor
Denyo 185ss Air Compressor

அங்கத்துவம்குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,090,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Injection molding machine
Injection molding machine

குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 950,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - PVC Wire Coating Machine
PVC Wire Coating Machine

குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 280,000

4 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-குருணாகலை - Sand.
Sand.

குருணாகலை, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 10,500

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-குருணாகலை - Nipon Sharyo Generators - NES 220
Nipon Sharyo Generators - NES 220

அங்கத்துவம்குருணாகலை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,500,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-குருணாகலை - Sherry Theble Model Chopsy Machine
Sherry Theble Model Chopsy Machine

குருணாகலை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 350,000

6 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்