விளம்பரம் வடிகட்டப்பட வேண்டியது

கிளிநொச்சி இல் காணப்படும் கூரை சேவை வழங்குநர்கள்

விளம்பரங்கள் எதுவுமில்லை!