காட்டும் 1-25 of 28 விளம்பரங்கள்

களுத்துறை உள் தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Soya Ice Cream Machine සෝයා අයිස් ක්‍රීම් මැෂිම
Soya Ice Cream Machine සෝයා අයිස් ක්‍රීම් මැෂිම

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 195,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Juki Yamato Brother Machine
Juki Yamato Brother Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 280,000

2 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Lathe turning tool holder with wrenche.
Lathe turning tool holder with wrenche.

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - කෑම කඩයකට අවශය බඩු විකිණීමට තිබේ
කෑම කඩයකට අවශය බඩු විකිණීමට තිබේ

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 410,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Air Compressor - Man
Air Compressor - Man

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 650,000

10 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Air Compressor Pds125 S
Air Compressor Pds125 S

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 450,000

10 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - 7 Drawer Tool Box with Tools
7 Drawer Tool Box with Tools

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 130,000

10 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - ALL IN ONE PACKING MACHINE
ALL IN ONE PACKING MACHINE

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 945,000

16 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Banso Machine Vikinima
Banso Machine Vikinima

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 400,000

16 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Juki Machine
Juki Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 20,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Curve Glass Meat Disply
Curve Glass Meat Disply

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 68,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Injection Moulding
Injection Moulding

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 500,000

18 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - 5 Thread Overlock Machine
5 Thread Overlock Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 45,000

20 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Concrete mixer (H.P. -5)
Concrete mixer (H.P. -5)

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 85,000

21 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Automatic Papadam Machine
Automatic Papadam Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,175,000

23 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Iron Beams
Iron Beams

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 23,000

25 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - KOR Offset Printing Machine
KOR Offset Printing Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,000,000

30 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Ldpe Extruder
Ldpe Extruder

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,200,000

30 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Food Warmer
Food Warmer

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 115,000

36 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Cool Room
Cool Room

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 750,000

36 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Automatic Washer,Filler Capper Machine
Automatic Washer,Filler Capper Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 500,000

39 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Pet Bottle Blowing Machine
Pet Bottle Blowing Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,200,000

39 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - RICE STEAMER FOR SALE
RICE STEAMER FOR SALE

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 80,000

40 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Hot Cupboard
Hot Cupboard

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 130,000

45 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Wood Matching
Wood Matching

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,500,000

46 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்