காட்டும் 1-25 of 39 விளம்பரங்கள்

களுத்துறை உள் தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Buffet set
Buffet set

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 52,000

2 மணித்தியாளம்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - MARKING AND CODING EQUIPMENT
MARKING AND CODING EQUIPMENT

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 550,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Grinding machine (one shot)
Grinding machine (one shot)

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 125,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Restaurants Kitchen Equipment
Restaurants Kitchen Equipment

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 450,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Overlock Machine
Overlock Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 48,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Coconut oil machine
Coconut oil machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 500,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Lathe machine, jermam.
Lathe machine, jermam.

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 800,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Paper cutter machine
Paper cutter machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 75,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - 7 Drawer Tool Box with Tools
7 Drawer Tool Box with Tools

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 130,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Hotel Items
Hotel Items

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 240,000

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Planer Machine
Planer Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 425,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Juki Machines
Juki Machines

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 500,000

13 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Juki Machine
Juki Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 20,000

16 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Boiler .....
Boiler .....

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,000,000

16 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Mikasa MTX-70 wacker machine
Mikasa MTX-70 wacker machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 185,000

16 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Juki Machine
Juki Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 25,000

16 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Concrete machine
Concrete machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 140,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Tyre shop full item
Tyre shop full item

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 380,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Juki Machine
Juki Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 900,000

18 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Construction Equipment
Construction Equipment

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 300,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - AIRMAN PDS70S
AIRMAN PDS70S

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 230,000

22 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Mushroom Bagging machine
Mushroom Bagging machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 185,000

25 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Kitchen Equipment, Restaurent Equipment
Kitchen Equipment, Restaurent Equipment

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 3,500,000

26 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Bakery items
Bakery items

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 3,500,000

31 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Restaurant Items / Equipment
Restaurant Items / Equipment

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 325,000

34 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்