வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 54 விளம்பரங்கள்

களுத்துறை உள் வணிகம் மற்றும் கைத்தொழில்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Juki Machine
Juki Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 10,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Laser Cutting Machine
Laser Cutting Machine

அங்கத்துவம்களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 750,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Shoe Mounting machine
Shoe Mounting machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,450,000

1 நாள்
Vehicle permit 5 million

களுத்துறை, சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்

ரூ 4,100,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Hot water systems
Hot water systems

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 125,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Lathe Milling
Lathe Milling

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 325,000

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Water heating systems
Water heating systems

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 66,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Drill Machine
Drill Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 350,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - 3D Printer
3D Printer

அங்கத்துவம்களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 85,000

3 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-களுத்துறை - Self Drilling Roofing Screws
Self Drilling Roofing Screws

களுத்துறை, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 20

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Solar Water heater
Solar Water heater

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 115,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Tyre Shop Equipments & Tools
Tyre Shop Equipments & Tools

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 425,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Block gal machine (gal 6)
Block gal machine (gal 6)

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 120,000

4 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Food Serving Cupboard
Food Serving Cupboard

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 45,000

7 நாள்
Need Small Milling Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

8 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Water heating systems
Water heating systems

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 110,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Food Warmer
Food Warmer

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 115,000

10 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - All in one packing machine 50g - 1Kg
All in one packing machine 50g - 1Kg

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 945,000

12 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-களுத்துறை - DULUX WALL FILLER
DULUX WALL FILLER

அங்கத்துவம்களுத்துறை, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 550

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Hot water systems
Hot water systems

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 90,000

15 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Bakery Items
Bakery Items

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 165,000

16 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Hot water systems
Hot water systems

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 90,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Hot Cupboard
Hot Cupboard

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 130,000

19 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Rice Milling Machine
Rice Milling Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 150,000

20 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - cool room
cool room

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 110,000

20 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்