வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
Buy Now விளம்பரங்களை மட்டும் காட்டவும்
காட்டும் 1-25 of 80 விளம்பரங்கள்

களுத்துறை உள் வணிகம் மற்றும் கைத்தொழில்

அலுவலக உபகரணங்கள், அலுவலக பொருட்கள் மற்றும் எழுதுபொருட்கள்-களுத்துறை - Photo copy
Photo copy

களுத்துறை, அலுவலக உபகரணங்கள், அலுவலக பொருட்கள் மற்றும் எழுதுபொருட்கள்

ரூ 3

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Kitchen Equipment's (s/s)
Kitchen Equipment's (s/s)

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 125,000

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Pleet Machine
Pleet Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,650,000

3 நாட்கள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-களுத்துறை - Sivilim Sheets
Sivilim Sheets

களுத்துறை, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 350

3 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Lathe Machine
Lathe Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 650,000

4 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Lathe Machine Tools
Lathe Machine Tools

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,500

5 நாட்கள்
சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்-களுத்துறை - Colombo - Kaluthara AC Bus Route Permit
Colombo - Kaluthara AC Bus Route Permit

களுத்துறை, சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்

ரூ 2,000,000

5 நாட்கள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-களுத்துறை - Plywood 12mm 15mm 18mm
Plywood 12mm 15mm 18mm

களுத்துறை, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,600

8 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Solar Panel Hotwater
Solar Panel Hotwater

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 180,000

8 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - 20ft Container Box
20ft Container Box

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 375,000

8 நாட்கள்
Looking for A Soil Brick Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

9 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Water pump
Water pump

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 95,000

9 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Food Warmer
Food Warmer

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 115,000

10 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Breaker EDT 800
Breaker EDT 800

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 650,000

10 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Cool Room
Cool Room

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 750,000

10 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Generator Prkings 37 kva (UK)
Generator Prkings 37 kva (UK)

களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 650,000

10 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Pipe bending machine
Pipe bending machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,475,000

11 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Cheese Machine (Dayan)
Cheese Machine (Dayan)

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 3,000,000

13 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Flatlock
Flatlock

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 50,000

13 நாட்கள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-களுத்துறை - Woods
Woods

களுத்துறை, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 500

13 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Automatic Washer,Filler Capper Machine
Automatic Washer,Filler Capper Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 500,000

13 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Lathe Machine
Lathe Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,000,000

13 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Pet Bottle Blowing Machine
Pet Bottle Blowing Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,200,000

13 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Hot Water Systems 75 L
Hot Water Systems 75 L

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 65,000

16 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Bain Marie
Bain Marie

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 160,000

16 நாட்கள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்