காட்டும் 1-25 of 57 விளம்பரங்கள்

களுத்துறை உள் வணிகம் மற்றும் கைத்தொழில்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Hot water systems
Hot water systems

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 130,000

முதல் விளம்பரம்
பிற வணிக சேவைகள்-களுத்துறை - Inventory & Accounting Software
Inventory & Accounting Software

களுத்துறை, பிற வணிக சேவைகள்

ரூ 950

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Kitchen Items set
Kitchen Items set

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 400,000

2 நாள்
Milling Dividing head needed

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Solar water heating systems
Solar water heating systems

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 140,000

5 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Display Fridge
Display Fridge

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 125,000

6 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Embroider Machine
Embroider Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 650,000

10 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-களுத்துறை - ‌මේන් වයර් 100 AMP Copper Wire (200M)
‌මේන් වයර් 100 AMP Copper Wire (200M)

களுத்துறை, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 45,000

10 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Lathe matching jermam.
Lathe matching jermam.

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 700,000

12 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Block gal machine - hydraulic
Block gal machine - hydraulic

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 275,000

13 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Hoists 0.5 Ton / 1.0 Italy
Hoists 0.5 Ton / 1.0 Italy

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 175,000

14 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Yarn dye machine
Yarn dye machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,400,000

14 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - 7 Drawer Tool Box with Tools
7 Drawer Tool Box with Tools

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 130,000

16 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Complete gas cylinders
Complete gas cylinders

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 62,500

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Ice creem machine
Ice creem machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 130,000

20 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Neon Plant, Tubes, Electrodes ect
Neon Plant, Tubes, Electrodes ect

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 4,000,000

21 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Juki machines for sale
Juki machines for sale

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,750,000

22 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Juki Machine
Juki Machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 20,000

22 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Kansai special swing machine
Kansai special swing machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 85,000

22 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Molld & Patent balapathraya
Molld & Patent balapathraya

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 300,000

23 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Solar water heating systems
Solar water heating systems

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 95,000

24 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - One 150W Laser cutter tube
One 150W Laser cutter tube

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 125,000

26 நாள்
சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்-களுத்துறை - A/C Bus route permit
A/C Bus route permit

களுத்துறை, சான்றுகள் மற்றும் தலைப்புகள்

ரூ 3,800,000

26 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-களுத்துறை - Hot water systems
Hot water systems

அங்கத்துவம்களுத்துறை, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 130,000

26 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - Plastic Mould machine
Plastic Mould machine

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 590,000

27 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-களுத்துறை - WOOD MAC MACHINE
WOOD MAC MACHINE

களுத்துறை, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,600,000

31 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்