காட்டும் 1-12 of 12 விளம்பரங்கள்

கடவத்த உள் மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Interlock paving blocks
Interlock paving blocks

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 39

முதல் விளம்பரம்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Road curbs
Road curbs

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 450

10 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Concrete Hume pipes
Concrete Hume pipes

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,850

14 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Interlock paving blocks
Interlock paving blocks

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 39

14 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Sandakada pahana
Sandakada pahana

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 6,750

14 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Concrete U channel drainage
Concrete U channel drainage

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 3,500

14 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Concrete box
Concrete box

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 4,500

14 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Waste water tank
Waste water tank

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 8,750

14 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Cement blocks / Block gal
Cement blocks / Block gal

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 40

14 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Concrete zink
Concrete zink

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 6,950

15 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Multilac paints
Multilac paints

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 630

17 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Causeway Paints
Causeway Paints

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 600

26 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Structural Decking Sheets
Structural Decking Sheets

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 2,000

43 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்