வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 53 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - G.I. Box Bar (3/4*3/4)
G.I. Box Bar (3/4*3/4)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 580

மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Plywood
Plywood

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,600

3 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Causeway Paints
Causeway Paints

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 600

3 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Multilac super Brilliant white
Multilac super Brilliant white

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 3,180

6 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Multilac water proofing paint
Multilac water proofing paint

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 800

7 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Colorcon Roof Tile
Colorcon Roof Tile

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 110

10 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Amano sheet and red powder
Amano sheet and red powder

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 360

11 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Plywood 15MM No 1
Plywood 15MM No 1

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 2,875

11 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Plywood
Plywood

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 2,050

16 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Marine Cement (50kg)
Marine Cement (50kg)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 940

19 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Sanstha Cement (Holcim)
Sanstha Cement (Holcim)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 950

19 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Singha Cement (50kg)
Singha Cement (50kg)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 870

19 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Structural Decking Sheets
Structural Decking Sheets

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 2,000

20 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - MASTER BATCH
MASTER BATCH

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 7,500

20 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Concrete admixture
Concrete admixture

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 200

20 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Plywood Wholesale
Plywood Wholesale

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,600

20 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - 3/4 Metal
3/4 Metal

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 7,500

22 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Rhino Ceiling Sheets ( 4' *4' )
Rhino Ceiling Sheets ( 4' *4' )

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 500

25 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Roofing Tiles (Mudun Ulu)
Roofing Tiles (Mudun Ulu)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 100

25 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Industrial Electrical Products for Sale
Industrial Electrical Products for Sale

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 150

30 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Construction Materials for Sale
Construction Materials for Sale

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 3,000

31 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Pvc Reducing Belformed Tee.
Pvc Reducing Belformed Tee.

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 23,500

33 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - cementh blocks 7+4+14
cementh blocks 7+4+14

கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 35

34 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Dulux superkote
Dulux superkote

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 2,020

34 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Dulux woodguard
Dulux woodguard

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 2,800

34 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்