காட்டும் 1-25 of 51 விளம்பரங்கள்

ஹோமாகம உள் சேவைகள்

டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Iron works
Iron works

அங்கத்துவம்கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Musical Band For Parties Music Events
Musical Band For Parties Music Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Phantom 4 pro+ obsidian Live Streaming
Phantom 4 pro+ obsidian Live Streaming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 35,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event Photography Professionals
Event Photography Professionals

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Full HD Party Video Recordings
Full HD Party Video Recordings

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,500

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Videography Full HD
Wedding Videography Full HD

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 12,500

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Facebook Live Video Streaming
Facebook Live Video Streaming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED Video Screen For Rent Events
LED Video Screen For Rent Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 65,000

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Multi Camera Live Video Productions
Multi Camera Live Video Productions

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

3 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Live Vision Operator With Setup
Live Vision Operator With Setup

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Live Streaming Setup Renting You tube
Live Streaming Setup Renting You tube

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Live Vision Video Mixers For Rent
Live Vision Video Mixers For Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 25,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projectors For Rent Weddings Full HD
Projectors For Rent Weddings Full HD

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound System For Rent Events
Sound System For Rent Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Live band 3 Piece For Weddings
Live band 3 Piece For Weddings

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJ Music For Weddings & Parties
DJ Music For Weddings & Parties

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

5 நாள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Shuttering Barbending & Concrete work
Shuttering Barbending & Concrete work

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 1,500

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Events Video Recording
Events Video Recording

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

7 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED Wall With Live Video Feed Renting
LED Wall With Live Video Feed Renting

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 65,000

7 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Video Camera Rent For Events
Video Camera Rent For Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

7 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Catering Services
Catering Services

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 150

9 நாள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Iron works
Iron works

அங்கத்துவம்கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event photography
Event photography

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

13 நாள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - House plans for reasonable price.
House plans for reasonable price.

அங்கத்துவம்கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 10

15 நாள்
இதர சேவைகள்-கொழும்பு - Overall kit Orders
Overall kit Orders

கொழும்பு, இதர சேவைகள்

ரூ 1,550

15 நாள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Tube well technician Service
Tube well technician Service

அங்கத்துவம்கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 1,300

15 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்