காட்டும் 1-18 of 18 விளம்பரங்கள்

ஹோமாகம உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - HD Projectors For Rent Wedding Video
HD Projectors For Rent Wedding Video

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Live band 3 Piece For Weddings
Live band 3 Piece For Weddings

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 3 Camera Full HD Video Recording
3 Camera Full HD Video Recording

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Drone Live Facebook Streaming
Drone Live Facebook Streaming

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Videography Full HD
Wedding Videography Full HD

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 18,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector Rent With Video Camera
Projector Rent With Video Camera

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 12,500

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Videography Full HD
Videography Full HD

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event Video Full HD Recording
Event Video Full HD Recording

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Video Camera Rent For Events
Video Camera Rent For Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Live Vision/ Video Mixers For Rent
Live Vision/ Video Mixers For Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED Wall With Live Video Feed Renting
LED Wall With Live Video Feed Renting

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 65,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJ Music For Weddings & Parties
DJ Music For Weddings & Parties

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Video Live Streaming Setups for Rent
Video Live Streaming Setups for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJI Phantom 3 Drone Renting Services
DJI Phantom 3 Drone Renting Services

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

17 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - “Heavenly Rich Wedding Cake”
“Heavenly Rich Wedding Cake”

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 70

22 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Catering Services
Catering Services

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 150

37 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event photography
Event photography

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

41 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event photography
Event photography

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

50 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்