காட்டும் 1-25 of 27 விளம்பரங்கள்

ஹோமாகம உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJ Music For Weddings
DJ Music For Weddings

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding photography
Wedding photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 25,000

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding photography
Wedding photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 25,000

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Musical Band
Musical Band

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Phantom pro drone rent Event Recording
Phantom pro drone rent Event Recording

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Live Music & DJ For Weddings/ Parties
Live Music & DJ For Weddings/ Parties

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Live Musical Band For Weddings
Live Musical Band For Weddings

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Home Coming Full HD Video Recording
Home Coming Full HD Video Recording

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 12,500

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Single DAY Wedding Video Recording
Single DAY Wedding Video Recording

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 12,500

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - HD Video Mixer Renting With Operator
HD Video Mixer Renting With Operator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 12,000

6 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Cake Orders for Awrudu Season
Cake Orders for Awrudu Season

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Full HD Video Wedding/ Events
Full HD Video Wedding/ Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector Live With Wireless Cameras
Projector Live With Wireless Cameras

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wireless Video With Vision Mixer
Wireless Video With Vision Mixer

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 30,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJI Phantom 3 Drone Rent Facebook Live
DJI Phantom 3 Drone Rent Facebook Live

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event Video Recording Live Feed
Event Video Recording Live Feed

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED Wall Live Video Vision Mixing
LED Wall Live Video Vision Mixing

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 12,500

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Video Live Streaming Setup for Rent
Video Live Streaming Setup for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Vision Mixer / Video Switcher For Rent
Vision Mixer / Video Switcher For Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Video Mixers For Rent With Camera
Video Mixers For Rent With Camera

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJ Music For Weddings
DJ Music For Weddings

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - HD Projectors For Rent Weddings
HD Projectors For Rent Weddings

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Video Full HD Blu RAY
Wedding Video Full HD Blu RAY

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Video Cameras For Rent
Video Cameras For Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

13 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Live Videography Musical Shows
Live Videography Musical Shows

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 40,000

23 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Heavenly Rich Wedding Cake
Heavenly Rich Wedding Cake

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 70

24 நாள்
Wedding photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

30 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்