காட்டும் 1-23 of 23 விளம்பரங்கள்

ஹோமாகம உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projector Rent With Camera
Projector Rent With Camera

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sony NX Video Camera Rent
Sony NX Video Camera Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Full HD Video Camera Rent With Cameramen
Full HD Video Camera Rent With Cameramen

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Musical Band Entertainers
Wedding Musical Band Entertainers

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 25,000

1 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - House Party DJ Music
House Party DJ Music

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

3 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - ALL EVENT PHOTOGRAPHY
ALL EVENT PHOTOGRAPHY

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound System For Rent Events
Sound System For Rent Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,500

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Video Mixers For Rent
Video Mixers For Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Birthday Party Full HD Videography
Birthday Party Full HD Videography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJ MUSIC FOR ALL EVENTS
DJ MUSIC FOR ALL EVENTS

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Multimedia Projector For Rent Events
Multimedia Projector For Rent Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED Wall With Live Video Feed Recording
LED Wall With Live Video Feed Recording

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 75,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 3 Piece Musical Band For Weddings DJS
3 Piece Musical Band For Weddings DJS

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Facebook Live Now Your Event
Facebook Live Now Your Event

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Video Live Streaming Setup For Rent
Video Live Streaming Setup For Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Videography Full HD
Wedding Videography Full HD

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 18,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJ Music For Weddings & Parties
DJ Music For Weddings & Parties

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Events Video Recording
Events Video Recording

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Projectors For Rent Wedding Day
Projectors For Rent Wedding Day

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 3 Camera Video With LED Wall
3 Camera Video With LED Wall

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 120,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Vision Mixer / Video Switcher For Rent
Vision Mixer / Video Switcher For Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 20,000

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Phantom 4 pro Drone for RENT
Phantom 4 pro Drone for RENT

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

20 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - “Heavenly Rich Wedding Cake”
“Heavenly Rich Wedding Cake”

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 70

22 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்