வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 11,766 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு உள் சொத்து

வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale in Colombo 3
House for sale in Colombo 3

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 95,000,000

முதல் விளம்பரம்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for rent in Dehiwala
Apartment for rent in Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 125,000 மாதத்துக்கு

முதல் விளம்பரம்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Hokandara
Land for Sale in Hokandara

7.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 950,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

இப்பொழுது
வீடுகள்-கொழும்பு - House for rent in Athurugiriya
House for rent in Athurugiriya

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 20,000 மாதத்துக்கு

5 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Sea View Apartment(AS011-37)-Dehiwala
Sea View Apartment(AS011-37)-Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,000 /இரவுக்கு

7 நிமிடங்கள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for Rent in Colombo 12
Annex for Rent in Colombo 12

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 30,000 மாதத்துக்கு

7 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Room Apartment With Pool(AS014-37)
3 Room Apartment With Pool(AS014-37)

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,000 /இரவுக்கு

7 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Room Luxury Apartment(AS013-37) Col
3 Room Luxury Apartment(AS013-37) Col

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,000 /இரவுக்கு

7 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 2 Room Furnished Apartment Col 4
2 Room Furnished Apartment Col 4

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

8 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment(AS002-37) - Col 04
Apartment(AS002-37) - Col 04

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

8 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Ground Floor Apartment(AS008-37)Col4
Ground Floor Apartment(AS008-37)Col4

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

8 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 2 Room New Apartment(AS012-37)
2 Room New Apartment(AS012-37)

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

8 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment for rent in Col4(AS006-37)
Apartment for rent in Col4(AS006-37)

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

8 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Sea View Apartment(AS010-37) Dehiwala
Sea View Apartment(AS010-37) Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,500 /இரவுக்கு

8 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Room City View Apartment(AS005-37)
3 Room City View Apartment(AS005-37)

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

8 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment(AS001-37) - Col 06
Apartment(AS001-37) - Col 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

8 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 1 Room Studio Apartment(AS002-37)-Col 6
1 Room Studio Apartment(AS002-37)-Col 6

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

8 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Two story house for sale - Nugegoda
Two story house for sale - Nugegoda

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 26,000,000

15 நிமிடங்கள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Kirulapana Avenue
Kirulapana Avenue

படுக்கை: 2, குளியல்: 3

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 25,000,000

16 நிமிடங்கள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Brand New Apartment For Rent in Dehiwala
Brand New Apartment For Rent in Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 70,000 மாதத்துக்கு

19 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment - 3BR-at Dehiwala
Apartment - 3BR-at Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

24 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment 2 Br for Rent at Dehiwala
Apartment 2 Br for Rent at Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,000 /இரவுக்கு

24 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Beautiful 2BR apart-Colombo 6
Beautiful 2BR apart-Colombo 6

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,500 /இரவுக்கு

27 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கொழும்பு - HOUSE FOR SALE IN ATHURUGIRIYA
HOUSE FOR SALE IN ATHURUGIRIYA

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 7,600,000

வீடுகள்-கொழும்பு - House for Rent in Colombo 7 (1038 B/1)
House for Rent in Colombo 7 (1038 B/1)

படுக்கை: 7, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 800,000 மாதத்துக்கு

33 நிமிடங்கள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Service -Apartment-3BR at Dehiwala
Service -Apartment-3BR at Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

34 நிமிடங்கள்
வீடுகள்-கொழும்பு - B/ New Two Story House @ Pannipitiya
B/ New Two Story House @ Pannipitiya

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 36,000,000

35 நிமிடங்கள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்