காட்டும் 1-25 of 428 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 4 உள் சொத்து

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - FULLY FURNISHED APARTMENT FOR RENT
FULLY FURNISHED APARTMENT FOR RENT

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 135,000 மாதத்துக்கு

முதல் விளம்பரம்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 2 A/C Bedroom Apartment in Colombo 4
2 A/C Bedroom Apartment in Colombo 4

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,000 /இரவுக்கு

முதல் விளம்பரம்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - APARTMENTS FOR SALE - COLOMBO 4
APARTMENTS FOR SALE - COLOMBO 4

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 63,000,000

1 மணித்தியாளம்
வீடுகள்-கொழும்பு - 12.25 Perch 3 Units House for Sale Col 4
12.25 Perch 3 Units House for Sale Col 4

படுக்கை: 7, குளியல்: 6

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 87,500,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Ken Tower Apartment - Col 4
Ken Tower Apartment - Col 4

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 36,000,000

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - LUXURY BRAND NEW APARTMENT BAMBALAPITIYA
LUXURY BRAND NEW APARTMENT BAMBALAPITIYA

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 42,000,000

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Furnished Apartment (AS007-59) - Col 04
Furnished Apartment (AS007-59) - Col 04

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 1 Room Panth House Apartment(AS006-59)
1 Room Panth House Apartment(AS006-59)

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
வணிக உடைமை-கொழும்பு - Showroom for Rent in Col 04 [HR23]
Showroom for Rent in Col 04 [HR23]

2,000 சதுர அடி

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வணிக உடைமை

ரூ 700,000 மாதத்துக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment(AS009-58) - Col 04
Apartment(AS009-58) - Col 04

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Ground Floor Apartment(AS008-58)Col4
Ground Floor Apartment(AS008-58)Col4

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Furnished Apartment (AS007-58)col4
Furnished Apartment (AS007-58)col4

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Panth House Apartment(AS006-58)col4
Panth House Apartment(AS006-58)col4

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Room Panth House Apartment(AS006-57)Col4
Room Panth House Apartment(AS006-57)Col4

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment(AS008-57) - Col 04
Apartment(AS008-57) - Col 04

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Studio Apartment(AS009-57) - Colombo 04
Studio Apartment(AS009-57) - Colombo 04

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Furnished Apartment (AS007-57)col4
Furnished Apartment (AS007-57)col4

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Blue Ocean Apt | Rent Col 4 - AA514
Blue Ocean Apt | Rent Col 4 - AA514

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 125,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
வணிக உடைமை-கொழும்பு - 10,000 Sqft Office Space in Col 4
10,000 Sqft Office Space in Col 4

10,000 சதுர அடி

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வணிக உடைமை

ரூ 2,000,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Regen Rooms | colombo 04
Regen Rooms | colombo 04

படுக்கை: 10+, குளியல்: 10+

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Bran New Hous Sale Colombo 04
Bran New Hous Sale Colombo 04

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 80,000,000

1 நாள்
வணிக உடைமை-கொழும்பு - OFFICE FOR RENT IN COLOMBO 4 (447B/1)
OFFICE FOR RENT IN COLOMBO 4 (447B/1)

12,000 சதுர அடி

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வணிக உடைமை

ரூ 100,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - HOUSE FOR RENT IN COLOMBO 4 (447B)
HOUSE FOR RENT IN COLOMBO 4 (447B)

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 100,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment for rent in Col4(AS007-56)
Apartment for rent in Col4(AS007-56)

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Ground Floor 2 Room Apartment(AS008-56)
Ground Floor 2 Room Apartment(AS008-56)

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 1 Room Panth House Apartment(AS006-56)
1 Room Panth House Apartment(AS006-56)

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment(AS009-56) Colombo 4
Apartment(AS009-56) Colombo 4

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

1 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்